Uteskole – Hvordan bruke uteskole for å støtte elevenes læring?

Publisert – Sist oppdatert 24.01.2023

Natur og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena.

Kilde: Utdanningsdirektoratets nettside

Uteskole skal som all annen opplæring ta utgangspunkt i læreplanene. Når undervisningen foregår ute, er det mulig å legge opp opplæringen på en annen måte enn vanlig klasseromsundervisning. Dette åpner for en annen type læring, som også kan være både morsomt og inspirerende for elevene. Ute kan opplæringen være praktisk, utforskende og aktiv.

Undervisning ute gir elevene mulighet til å være mer i fysisk aktivitet, jobbe kreativt, og samarbeide med andre. Ute får elevene mulighet til å bruke kroppen og sansene på en annen måte enn i klasserommet. Det er viktig å se undervisningen som foregår i klasserommet og ute i sammenheng, og hvordan det bidrar til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling.

 

Tips for å planlegge undervisningen ute

Det er mest vanlig å bruke arenaer utendørs i fag som naturfag og kroppsøving. Det er mange skoler som har god erfaring med uteskole i flere fag, og som utnytter muligheter for å jobbe tverrfaglig. Lærerne kan bruke erfaringer de allerede har fra klasserommet, og flytte opplæring utendørs.

Samtidig kan det være utfordrende med opplæring ute, og det krever ofte ekstra god struktur med tydelige beskjeder ved start og skifte av aktiviteter. Det er lurt å være tydelig på hva elevene skal lære og hvordan undervisningen skal foregå ute. Elevene blir også mest motiverte når de får oppgaver der de får være med å gjøre egne valg, bruke tidligere erfaringer og utforske sammen med medelever.

Her er noen tips:

  • Velg kompetansemål eller innhold fra ett eller flere fag og tilpass læringsaktiviteter for opplæringen ute.
  • Varier mellom teoretiske og praktiske oppgaver.
  • Varier undervisningsmetodene og la elevene være i fysisk aktivitet.
  • Hent inspirasjon fra omgivelsene. Bruk for eksempel gjenstander dere finner ute. Vær oppmerksom på at svært åpne oppgaver kan gi lite læringsutbytte for noen elever.

Relasjonsbygging er et nøkkelområde i uteskoledidaktikk.

Læringsmiljø ute

Uteskole gir mulighet til å bygge fellesskap og godt læringsmiljø på en annen måte enn i klasserommet. Dette kan være ekstra viktig når elevene ikke har vært på skolen på flere uker. Tenk gjennom hvordan dere kan lede læringsaktivitetene på en måte som oppleves trygt og godt for alle elever og at elever med særskilte behov ivaretas.

Gruppedynamikk og relasjoner i elevgrupper kan endre seg når elevene får opplæring ute. Det er derfor viktig å snakke med elevene om forventninger til hvordan de er mot hverandre ute og hvordan de kan bidra til å inkludere andre.

Gjengitt med tillatelse fra Utdanningsdirektoratet.

Flere nyheter

Gratis aktivitetshefte: Naturen som læringsarena

På utkikk etter tips til hvordan du kan ta i bruk naturen som læringsarena? Bestill vårt gratis aktivitetshefte for skole, barnehage og SFO!

Få uteskolen tilbake i skolen

Med uteskole fikk enkelte av elevene et undervisningsrom hvor de i mye større grad kjente på mestring og frihet enn de gjorde i klasserommet

KOMMENTAR: Ikke riv framtidens viktigste klasserom

Elevundersøkelsen viser at norske elever er mindre motiverte, og gjør det dårligere i flere fag. Regjeringens planlagte kur er en mer praktisk og variert skole, og det er nok en grunn til å verne om nærnaturen.