Uke 21

Vårhøsting

For 10 000 år siden levde mennesker som sankere, fiskere og jegere. Våre forfedre hadde en iboende kunnskap om høsting av naturens skattkammer. De visste hvilke arter som kunne høstes til hvilke årstider. Denne kunnskapen ble nedfelt i minnet til nye generasjoner som vokste opp gjennom fortellinger og praktisk kunnskapsoverføring.

Vi i Norsk friluftsliv har lyst til å hjelpe skoler med å spre kunnskap om høsting. Ved å gjøre det skapes det et tett bånd mellom barna og nærmiljøet de bor i. De læres opp til å bli glad i og ta vare på nærnaturen. På Norsk Friluftslivs egen nettside har vi inspirerende artikler med høsting som tema. norskfriluftsliv.no – Høsting

Under har vi samlet flere resurser knyttet til høsting. Vi håper dere får fantastiske tur opplevelser og ikke minst matopplevelser. Hvis man ønsker å fordype seg videre i høsting anbefaler vi å ta en titt på Norges sopp og nyttevekstforbunds nettside. soppognyttevekster.no – Norges sopp- og nyttevekstforbund

 

Artslister

plukkselv.no – Ramsløk kjennetegn

tingmedtang.no – Tangkart

boligpluss.no – 12 spiselige vekster fra naturen

visitnesbyen.no – Spiselige vårplanter

 

Oppskrifter

tingmedtang.no – Oppskrifter med tang og tare

naturmoteplass.no – Saft, suppe og te frå naturen

matportalen.no – spis et ugress

 

Undervisningsressurser

friluftsrad.no – Ideark Mat i fjæra

friluftsrad.no – Undervisningsopplegg Mat i fjæra

friluftsrad.no – Ideark Urter

friluftsrad.no – Undervisningsopplegg Urter

skoleskogen.no – brenneslesuppe

naturfag.no – En smak av vår!

Uke 22

Mangfold i naturen

FNs bærekraftmål nummer 15 sier at vi må beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.