Uke 5

Vannets vanvittige egenskaper.

Lær noe nytt om vannets vanvittige egenskaper. Det er mye spennende å lære om vannets egenskaper. Grunnen til at vi har det som emne på uteskole nå er at det er større sjanse for å finne vann i både fast og flytende form ute. Siden man har lov til å lage bål kan vi også lage vann i gassform.

Det er mye å undre seg over: hvorfor synker ikke isen? Hvorfor kommer isen senere på sjøen? Hvorfor kan insekter gå på vann? Hvorfor fortsetter det å komme vann ned bekken? + mye mer som barna/ elevene kommer på.


Her er forslag til mange aktiviteter. Det er også linker til sider og artikler som kan gi svar på mange av spørsmålene du vil få.
Speiderbasen har mange kreative oppgaver med «vannets egenskaper» som tema.

Naturfag.no har undervisningsopplegg for 5. -7. om vannets faseoverganger.
Uteskoleveven.no har oppgaver der de forsker på vann.  Her er det med fasit/ forklaring på observasjonene.

Øverland barnehage har samling av «Eksperimentell lek med vann om vinteren»   Barnehageforum har en artikkel om bruk at snø og is til kunst (Her må man melde seg inn som medlem i Barnehageforumet for å få tilgang) .

Hva flyter og hva flyter ikke på vann og hvorfor kan jernbåter flyte på vann. Dette tar forskrefrø opp i denne aktiviteten.

Det samme er temaet for 1. og 2. klasse hos vannkunskap.no

Bakgrunnsstoff for å forklare hva vi observerer:

VANNkunnskap sitt første kapittel Hvorfor er vannet så spesielt? forklarer om nedbør.

Wikipedia forklarer alt om vann.  Sjekk spesielt det om vannets tetthet.

klimaleksikonet ESPERE gir informasjon om vannets egenskaper og ekstra om forskjellen på fersk- og saltvann.

Denne siden om vannkjemi har en god forklaring på overflatehinnen.

Kjemisk institutt ved UiO forteller litt om snøkrystallenes oppbygning.

Nå kan dere trygt ta med elevene ut for å forske på vann.

Uke 6

Samiske tradisjoner.

6/2 er det Samenes nasjonaldag. Dette er en fin anledning til å lære litt mer om samene og samiske friluftsliv tradisjoner.