Uke 35

Ut og les

Ta med elevene ut for å lese. Det kan øke både interessen og konsentrasjonen.

I tillegg til at man får fysisk aktivitet ved å gå ut og lese, så er det noen faktorer som blir bedre alt etter alder på elevene og valg av lese-aktivitet.

Vi viser her til tre forskjellige lesesituasjoner:

Situasjon 1: Når man sitter i skogen og leser, kan det oppstå en spesiell stemning som gjør at man husker det man leser eller det som blir lest opp bedre.
La elevene finne seg en plass i nærheten av deg og be dem finne en god lyttestilling. Les høyt fra en bok for elevene. På turen hjem snakker de to og to om boken/fortellingen. Gi dem gjerne konkrete spørsmål som de skal snakke sammen om og svare på.

Situasjon 2: Når elevene sitter ute, får de frisk luft og kan sitte et stykke fra hverandre, slik at de ikke blir forstyrret. Hvis de leser i en selvvalgt bok er det lettere å bli oppslukt i boken, da de ikke har mulighet til å bytte. På vei tilbake snakker to og to om det de har lest. Det skaper videre leselyst.

Situasjon 3: La elevene lese fra en fagbok eller en artikkel når de sitter på uteplassen.
Gi dem spørsmål/oppgaver om stoffet som de skal svare på enten mens dere er på stedet, eller mens dere går tilbake til skolen.

Hvorfor lese ute i stedet for i klasserommet?

  • Elevene får frisk luft.
  • De er mer konsentrert.
  • De må lese boken de har med.
  • De får bearbeidet det de har lest.

Tips om fem bøker om skog og mark for de minste. Her er tips om flere bøker som passer til høytlesning for småskolen.

Naturvernforbundet har laget et flott arbeidshefte for barn som dere kan ta med ut og jobbe med på uteskolen.

 

 

Uke 36

Sansene

I den nye overordnede delen av læreplanverket så står det at: Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Hvordan gjør man det?