Uke 49

Språklæring i naturen

Naturen er en flott plass for å jobbe med språkopplæring.

Ved å knytte ordene til ting som finnes i naturen, får elevene oppleve dem med flere sanser. Det kan gjøre det lettere å huske hva de betyr.

Med de yngste kan dere jobbe med norske ord, mens med de litt eldre kan dere bruke engelsk eller andre språk dere skal lære.

 

Hvordan lære språk i naturen?

Skrivesenteret har en fin artikkel om skogen som arena for språklek der de også kommer med konkrete eksempler på aktiviteter.

NRK har en video om å lære språk i naturen, der du kan høre om et spennende prosjekt i regi av Midt-Agder Friluftsråd.

 

Språklek på tur

Hvis dere skal på tur, er dette en morsom lek med språk, som gir dere noe å gjøre både underveis og når dere er framme ved turmålet:

 • Gi elevene i oppgave å se etter ting som begynner på tre forskjellige bokstaver (K, F, T) underveis på turen.
 • Ved ankomst deles elevene i to grupper. Man starter med den ene bokstaven og den ene gruppen sier et ord som starter på den bokstaven, f.eks. kongle.
 • Deretter sier den andre gruppen et ord, f.eks. kvist.
 • Slik fortsetter de til en av gruppen ikke kommer på flere ting, og deretter gjør man det samme med de andre bokstavene.
 • Det kan være tillatt å si både fellesnavn og artsnavn, som for eksempel både blomst og blåklokke.

 

Lek med ordklasser

En enkel og effektiv måte å øve på ordklasser er denne leken, der læreren på forhånd har laget lapper med mange forskjellige ord innen ordklassene adjektiv, substantiv, preposisjoner og verb.

 • Skriv ut ordene på lapper i like mange forskjellige farger som du skal ha grupper, og samle lappene i en pose.
 • Legg ut fire rokkeringer og marker hvilken ordklasse de representerer, og sett posene med ord bak elevene.
 • En elev fra hver gruppe henter et ord, går til gruppen og diskuterer hvilken ordklasse det er. En annen på gruppen løper ut med ordet.
 • På denne måten lærer de av hverandre og det er ingen som gjør feil alene.

 

50-lek på engelsk

Lærer Ingrid Aukan har laget en 50 lek, der elevene både får fysisk aktivitet og lærer engelsk.

Framgangsmåte for leken finner du på nett, både i Word-format og som pdf.

 

Aktiviteter fra Active Smarter Kids

Utviklings- og forskningsprosjektet Active Smarter Kids har en aktivitetsbank, der aktivitet kombineres med ulike fag. Her er fire som egner seg til språklæring.

 • Oppgave om J-lyden: I denne aktiviteten jobber de med j-lyden, men som det står kan man også bruke den til å lære gloser.
 • Nynorsk-scrabble: Denne aktiviteten ligner på Scrabble, gir fysisk aktivitet og øker ordforrådet.
 • Preposisjonsrock: Denne aktiviteten gir god trening i preposisjoner, og kan gjøres på både norsk og engelsk.
 • Engelsk hentediktat: Denne ligner litt på den første, men her jobber elevene sammen to og to, i stedet for alene.

 

Språkleker fra DNT

 • Begrepslæring: Hvis man skal dele elevene inn i grupper så kan denne aktiviteten være morsom og lærerik.
 • Naturmemory: Lær navn på ting i naturen! Denne kan også brukes til å lære et fremmedspråk, ved å la elevene lete etter det norske og det engelske ordet som hører sammen.
 • Ordleken: Denne kan brukes for å lære elevene å stave ord riktig.
 • Tenk- løp – trill: Denne oppgaven gir fysisk aktivitet, og kan brukes i alle fag.
Uke 50

Juletradisjoner i naturen

Gjennomfør gamle eller lag nye juletradisjoner sammen ute i naturen.