Uke 47

Sannsynlighet og statistikk i naturen

Det er ofte enklere for elevene å forstå matematikk hvis de får bruke gjenstander de finner ute i naturen.

Innhenting og bearbeiding av data

I naturen er det lett å finne ting som kan telles og sette inn i tabeller, som kan brukes til å lage et søylediagram. Bruk kongler, pinner, steiner, bær. Elevene kan for eksempel deles inne i grupper og telle forskjellige arter i forskjellige områder, for å sette dem i en tabell og sammenligne med de andre grupper.

Det er mange typer data man kan samle inn i naturen:

  • Antall forskjellige trearter
  • Høyden og tykkelsen på trær
  • Vekten på steiner
  • Størrelsen på kongler

Da elevene være med på å velge hvilke gjenstander som skal telles og hvordan.

 

Lag kurver

Forsøk å måle temperaturen, nedbørsmengde og vindstyrke over tid, og bruke resultatene til å lage kurver.

 

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighet kan beregnes enten ved å gjøre mange forsøk og finne gjennomsnittet, eller gjennom ren matematisk utregning. Her er noen forslag til oppgaver.

  •  «Kast mynt» oppgaven og «Hesteveddeløpet».
  • I en del idretter, som for eksempel basketball, får man graderte poeng etter hvor stor sannsynlighet det er for at man klarer noe. I «Poengjakt i basketball» kan man regne ut sannsynligheten ut fra forsøkene.
  • Hvis man ikke har en basketballkurv, kan man gjøre en tilsvarende aktivitet med å hoppe tau i et minutt. Sett 1 poeng for vanlige hopp, 2 for å hoppe bakover, 3 poeng for krysshopp og 4 poeng for dobbelthopp. Hvis dette er en rettferdig fordeling så vil man få omtrent samme poengsum ved å hoppe i ett minutt, uansett hvilken metode man bruker. Dette kan man også teste ut med slengtau. Elevene kan prøve å hopp så mange hopp som mulig. Hvis de er to som hopper kan de multiplisere antall hopp med to. Hvis de er tre så multipliserer de med tre og så videre. Finn ut om dette er rettferdig.
  • La to og to leke «Først til 23» , da får de også øvd på hoderegning.
  • Oppgaven » Hvor mange poteter?» lærer elevene om hvorfor det å gjette riktig er lettere for en gruppe, enn for enkeltpersoner.
Uke 48

Aktive læringsmetoder og leker

Denne uka foreslår vi å ta elevene med på aktive leker, som gir rom for sanseaktivering, samarbeid og nye måter å lære på.