Uke 20

Orientering

13. mai er Verdens Orienteringsdag. Nå er det flott å være i skogen og lære om kart - samtidig som våren både kan luktes, sees, føles og høres. Lek og lær med kart i naturen. Det finnes mange forskjellige kart tilpasset ulike typer terreng og aktiviteter. Enkle forberedelser og mye moro!

Tema kan være: Himmelretningene og kompass, karttegn og kartfarger, skattejakt, hvordan finne vei i både kjent og ukjent terreng, begreper om målestokk og avstand, hvordan detaljer i terrenget er plassert i forhold til hverandre, bli trygg og glad i naturen.

Det er gjort en fantastisk innsats de siste årene for å merke turstier i nærområdene. Da tenker noen at man ikke trenger å lære om kart, men da tar man feil. Les mer om det og hva man kan lære av kart i fagartikkelen «Orienter deg i naturen«.

På skoleorientering.no er målet at det skal ligge kart over alle skolene i Norge. De er ikke helt ved målet ennå, men det kommer inn flere og flere. Hvis dere finner deres skole så er det lett å legge inn poster på kartet og skrive dem ut til elevene.

Norsk Orientering har en egen side for «Orientering i skolen«. Her er det lett å finne aktuelt stoff for opplæring i orientering. Det kan være fint for dere å ta nett-kurset i kart og kompass og la elevene ta kurset som er beregnet på dem (som hjemmelekse?) Her er det et tips om et spill «Catching Features»  som lærer elevene å se sammenheng mellom kart og terreng. Det vil kanskje interessere de som liker å jobbe på data.

Norsk Orientering har mange aktivitetstips i aktivitetsbanken.no. Her kan dere finne de aktivitetene dere tenker passer på klassen og de tingene dere vil øve på. Vi har noen forslag: «Karttegns bingo» for å lære seg kart-tegnene, «Bing-O» for å forstå kart med korte avstander, «Finn veivalg» for å lære at korteste vei i luftlinje ikke alltid er den beste og «Linjeorientering» der postene er lagt ut og elevene skal tegne dem inn på kartet.

Hvis dere vil lære elevene hvordan de bruker kompass så kan det være fint å bruke denne videoen. DNT har en forklaring på hvordan «ta ut kompasskurs»

DNT har laget et digitalt kart og kompasskurs. Det er gratis nå.

Mange av de lokale Orienteringsklubbene vil gjerne bidra til god undervisning i orientering i skolen med kurs, utstyr eller deltagelse. Finn deres lokale klubb her. Verdens orienteringsdag er en fin anledning til å samarbeide med den lokale klubben om en orienteringsdag for hele skolen.

De siste årene har det kommet noen nye, litt mer tekniske måter å lære om og drive orientering på. En av disse er Radioorientering. Dette kan være spennende for enkelte elever.

I TeachOUT lærer man også noe av orienteringen. Man opplever ikke gleden ved å finne den fysiske posten som er lagt ut, men det har andre positive sider.

Uke 21

Mangfold i naturen

Nå har det begynt å spire og gro de fleste stedene i Norge. Insekter, fugler og dyr kommer tilbake og dukker frem etter dvale. Hvis man setter seg stille ned i naturen, lytter og observerer så vil man oppdage at det er flere forskjellige arter enn hvis man bare går fort forbi.