Uke 40

Musikk i naturen

Bruk naturen som utgangspunkt for musikk, sang, dans og rytmelek!

Mangt et musikkstykke er laget med inspirasjon fra naturen. Hva med å ta elevene med ut og la dere inspirere selv?

 

Lytting i naturen

Ta med elevene ut og spill stemningsmusikk som de kan lytte til mens de leser, tegner eller tar bilder, som kan passe til musikken. Et annet alternativ er å lage en dans som fremføres i naturen.

Her er noen tips til musikk:

Man kan også lytte til naturens egen musikk: Fuglesang. Her kan dere lære å kjenne igjen forskjellige fuglesanger.

 

Natur som tema i musikk

Hva med å synge, spille eller danse til sanger som handler om naturen, mens dere er ute?

 

Lag instrumenter

Det går også an å la elevene lage sine egne instrumenter med elementer de finner i naturen.

Naturfag.no har har tips om hvilke instrumenter du kan finne i naturen.

 

Lag deres egen rytmesang

La elevene lage sine egne rytmesanger med elementer de finner i naturen!

Slik kan det gjøres:

  • Del elevene inn i grupper som får i oppgave å lage sin egen rytmesang med gjenstander de samler i naturen. Det kan være steiner, pinner, blomster, blader, kongler og lignende.
  • Gruppen bestemmer seg for hvilke lyder de forskjellige tingene skal representere. For eksempel kan kongler være klapp, og steiner kan være tramp.
  • Elevene lager rytmesangen ved å legge tingene etter hverandre i ønsket rekkefølge, med mellomrom der de vil ha det. De kan også variere størrelsen på gjenstandene for å markere styrken på lyden.
  • Hele gruppen må øve, slik at fremføringen av sangen er samkjørt. Etterpå kan de prøve «å spille» de andre gruppenes sanger.

Et siste tips: Her er en morsom sanglek fra DNT der man bruker elevene som memory-brikker.

Uke 41

Fysisk aktivitet

Få inn ekstra aktivitet med elevene! Her har vi satt opp forslag til ulike aktiviteter for hele uken.