Uke 40

Musikk i naturen

Bruk naturen som utgangspunkt for musikk, sang, dans og rytmelek!

Mangt et musikkstykke er laget med inspirasjon fra naturen. Hva med å ta elevene med ut og la dere inspirere selv?

 

Lytting i naturen

Ta med elevene ut og spill stemningsmusikk som de kan lytte til mens de leser, tegner eller tar bilder, som kan passe til musikken. Et annet alternativ er å lage en dans som fremføres i naturen.

Her er noen tips til musikk:

Man kan også lytte til naturens egen musikk: Fuglesang. Her kan dere lære å kjenne igjen forskjellige fuglesanger.

 

Natur som tema i musikk

Hva med å synge, spille eller danse til sanger som handler om naturen, mens dere er ute? Forslag til sanger og tips til bevegelser og dans, finner dere på Barnesanger.no.

 

Lag instrumenter

Det går også an å la elevene lage sine egne instrumenter med elementer de finner i naturen.

Naturfag.no har har tips om hvilke instrumenter du kan finne i naturen. Dere kan for eksempel spille på løvetannstilk eller lage enkle instrumenter som kan tas med ut.

 

Lag deres egen rytmesang

La elevene lage sine egne rytmesanger med elementer de finner i naturen!

Slik kan det gjøres:

  • Del elevene inn i grupper som får i oppgave å lage sin egen rytmesang med gjenstander de samler i naturen. Det kan være steiner, pinner, blomster, blader, kongler og lignende.
  • Gruppen bestemmer seg for hvilke lyder de forskjellige tingene skal representere. For eksempel kan kongler være klapp, og steiner kan være tramp.
  • Elevene lager rytmesangen ved å legge tingene etter hverandre i ønsket rekkefølge, med mellomrom der de vil ha det. De kan også variere størrelsen på gjenstandene for å markere styrken på lyden.
  • Hele gruppen må øve, slik at fremføringen av sangen er samkjørt. Etterpå kan de prøve «å spille» de andre gruppenes sanger.

Et siste tips: Her er en morsom sanglek fra DNT der man bruker elevene som memory-brikker.

Uke 41

Fysisk aktivitet

Få inn ekstra aktivitet med elevene! Her har vi satt opp forslag til ulike aktiviteter for hele uken.