Uke 10

Mønster, symmetri og Pi i naturen.

Ta med ark og tegnesaker på uteskolen. Gå på jakt etter mønster i naturen. Dette er noe som har fasinert kunstnere og matematikere langt tilbake i historien og den dag i dag. Bruk også Pi-dagen 14. mars til å feire dagen med uteaktiviteter.

Les om «Mønster i naturen» på wikipedia. Her er det lett å klikke seg videre for å lære mer.

Be elevene finne planter som er symmetriske. Er det noen som har flere symmetriakser?
Er det andre mønstre på plantene enn kronbladene? Når man skal identifisere planter er mange av kjennetegnene mønster i blader, på stilk og selve blomsten. Klarer alle å finne en blomst hver?
Tegn blomstene og lær mer om dem når dere kommer inn.


Dere kan også finne tallmønstre i naturen. Spesielt spennende er det med Fibonacci tallene. Naturfag.no har et opplegg med kongler. Her er Fibonacci tallene forklart fra enkelt til meget avansert av matematikk.org.Hvis elevene syntes dette er spennende så har Numerologen enda mer informasjon her. Google har inspirerende bilder av hvor man kan finne Fibonacci-tallene i naturen. Det gyldne snitt hører sammen med Fibonacci-tallene. «Digital kunst og håndverk» har et flott opplegg om det for ungdomsskolen. Savner bare at de skal finne det ute i naturen i tillegg – det kan dere legge inn. FYR (Fellesfag, yrkesretting og relevans) har mer informasjon om DET GYLDNE SNITT.
Youtube har mange inspirasjonsfilmer om mønster og symmetri i naturen.

Simon Beck har funnet inspirasjon i naturen og laget et kunstverk i snø. Se filmen av prosessen.


Det er også mønstre i døde ting. Her er et undervisningopplegg for å lære om noen av steinartene.
I tillegg til alt dere finner ferdig i naturen så er det spennende og flott å lage sine egne mønster av ting man finner i naturen.

Elevene kan også lage mønster og symmetri av ting de finner i naturen. Dette kalles landart. Det står en del om det i uke 45, men vi tar med noe bilder her.

Pi-dagen 14. mars.

Groruddalen skole har en kort og grei forklaring på Pi.

Det er mange måter vi kan visualisere pi ute.

Vi har fått inn disse tipsene. Ta med tau ut og lage egne sirkler med pinner eller kritt. En kan også måle sirkler, kumlokk, hjul, trampline….etc ute ved for eksempel å måle diameter og se hvor mange ganger den går rundt omkretsen. I Matematikk naturligvis «Geometrisk uteskole» foreslår de: «Klassen stiller seg i en sirkel. En elev tråkker rundt sirkelen, mens klassen teller antall skritt høyt. Deretter går eleven tvers over sirkelen på midten. Alle teller skrittene høyt sammen. Hvor mange skritt er det rundt sirkelen? Hvor mange skritt er det tvers over sirkelen? Hvordan er forholdet mellom lengden rundt og tvers over sirkelen? (Omkretsen og diameteren). Dette vil gi unøyaktige beregninger, men ved å gjøre mange undersøkelser vil elevene se at det ligger i nærheten av 3 hele tiden.» Denne aktiviteten passer ekstra godt hvis dere har snø.

Alle elevene kan også prøve seg på lengdehopp. Hopp så langt dere kan. Bruk et tau til å måle lengden. Finn halvparten av lengden. Lag en sirkel med denne lengden som radius. Legg et tau langs omkretsen. Strekk ut tauet og hopp stille lengde langs tauet. Mange vil få omtrent tre hopp.

Hvis dere har et hogstfelt i nærheten med mange trestubber, kan dere finne forholdet mellom omkretsen og diagonalen. Klarer dere/ elevene å finne diagonalen på trær som ikke er hugget ned?

Dagens mat bør være pai  🙂

Det er en internasjonal side for denne dagen. Her kan dere finne aktiviteter dere kan bruke.

Uke 11

Frem mot påske.

I 2020 ble det hjemmeskole på denne tiden. Vi lagde derfor et opplegg med forskjellige aktiviteter som krevde lite utstyr og som elevene kunne gjennomføre hjemme. Vi tror at dere fremdeles kan bruke dette for aktiviteter frem mot påske.