Uke 21

Mangfold i naturen

Nå har det begynt å spire og gro de fleste stedene i Norge. Insekter, fugler og dyr kommer tilbake og dukker frem etter dvale. Hvis man setter seg stille ned i naturen, lytter og observerer så vil man oppdage at det er flere forskjellige arter enn hvis man bare går fort forbi.

Sammen med elevene kan man filosofere over (og prøve å finne svar på) disse spørsmålene:
Hvorfor er det så mange forskjellige arter?
Hvilken plass og oppgave har de forskjellige artene?
Hvilke konsekvenser kan det få hvis mange av artene dør ut?

For at det skal bli mer konkret for elevene, så kan man gå ut i nærnaturen og gå på «jakt» etter planter, insekter, fugler og dyr.
Hvor mange forskjellige arter finner dere?
Studer og lær mer om noen av artene.
Har dere noen av artene på rød- eller svart-listene i deres nærmiljø.
Hvorfor er de på disse listene og hva er riktig å gjøre med dem?

Sabima arrangerer noe de kaller Artsjakten. De vil ha med alle på å registrere flest mulig arter lørdag 6. juni. Hvis noen elever vil være med på dette så kan det være fint om dere hjelper dem igang.

Mange tror at det bare er en type gress, men det finnes faktisk ca.160 forskjellige gressarter i Norge. Se hvor mange forskjellige typer strå dere finner på turen og lær dere navnene på noen av de vanligste.

Natur1 har et kapittel som heter «På tur i skogen». Her er det gode oppgaver og tester man kan prøve seg på etter turen. På artsgjennkjennelse er det enda flere arter man kan lære navnene på.

Hvis dere skal gå på jakt etter insekter og småkryp så har Naturhistorisk museum flere tips om hvordan dere kan lete etter dem.  Her er en insektsfelle fra Naturmøteplassen.

Naturvernforbundet har fire gode undervisningsopplegg om naturmangfold for fjell, kyst og hav, nærnatur og skog. Her er det som går på nærnatur fra Den naturlige skolesekken.

Miljolare.no har mange forskjellige aktiviteter om biologisk mangfold som dere kan velge mellom. Vi plukker ut «Fremmede arter«, «Store gamle trær»  og «Artskort«.

Naturfagsenteret har et opplegg om «Bærekraftig naturmangfold» med 6 økter. Det beste er å gjennomføre alle øktene, men man kan også plukke ut noen opplegg, eller deler av oppleggene. Et annet opplegg vi finner på disse sidene er «Langs bekkefar om våren – artsbestemmelse av planter og dyr«. Til denne oppgaven, og andre kan dere laste ned plansjer som dere kan bruke til arts-bestemmelse av fugler, planter og småkryp.

Krible Krable oppgaver fra Naturskolene i Danmark inneholder mange spennende oppdagelses-aktiviteter.

Bli bedre kjent med mauren ved å jobbe med oppgaven fra Skoleskogen.

Når man snakker om at vi har forskjellige arter så er det naturlig å snakke om evolusjonen. KFUK-KFUM Speideren har en lek som passer å leke her «Evolusjons- nivåleken»

Linker til bakgrunnsstoff om røde- og fremmedart (svarte) lister:

Artsdatabanken har en rødliste over arter. Dette er arter som er i ferd med å dø ut i Norge.

Fremmedartlisten fra 2018 er det samme som tidligere ble kalt svartelisten over arter. Dette er tredje gangen man har gjort en slik risikovurdering av artene. Les mer om det på Wikipedia og i Artsdatabanken.

De siste årene er vi blitt mer bevisste på at det er viktig å beholde artsmangfoldet. Vi ser at ting henger sammen og at fjerning eller tilførsel av arter påvirker andre arter rundt dem. Alle inngrep i naturen vil påvirke artene og økosystemene uansett – dette kan skape konflikter. Det er ikke alltid slik at hvis noe er riktig så det andre galt. Dere kan lære elevene å diskutere slike ting ved å bruke uteskoleveven.no sin oppgave om «Rovdyrene skaper konflikter«.  Hos dere kan det være andre problemstillinger som skaper engasjement. Hvilke arter hos dere står på rødlisten? Hvorfor holder den på å dø ut? Er det noe som kan gjøres for å redde arten? På Miljøstatus kan dere gå inn på kartet med oversikt over truede arter og finne hva som er registrert i deres område. Urskogen er viktig for naturmangfoldet. Naturvernforbundet har en urskogplakat med informasjon.

Uke 22

Vårhøsting

Ut fra navnet høsting så er det mest naturlig at det er en aktivitet man forbinder med høsten, men det er helt feil.