Uke 22

Mangfold i naturen

FNs bærekraftmål nummer 15 sier at vi må beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

I forbindelse med FNs bærekraftmål er det viktig at elevene blir bevisst på mangfoldet av arter i sitt nærmiljø. Sabima arrangerer artsjakten den 4.juni omkring i hele landet. Alle kan bidra! Man kan delta på en av de lokale turene som arrangeres i nærheten av deg, kartlegge i små grupper med venner og familie, eller delta på egenhånd. Les mer på Sabima.no – Den store artsjakten 2022!

Nedenfor har vi samlet læringsressurser som man kan bruke i undervisningsopplegg knyttet til artsmangfoldet. En av de plassene man finner et skattkammer av arter er urskogen. Ta med elevene på oppdagelsesferd og klassifiser arter. Dette er et perfekt utgangspunkt for statistikk i matematikk, systematikk i biologi eller informative tekster i norsk.

 

Artikler

Store norske leksikon – systematikk i biologi

Miljodirektoratet – Truede arter

Uteskoleveven.no – Rovdyr skaper konflikter

 

Oversikter

Naturfag.no – Plakater/plansjer

Naturvernforbundet – urskog

Artsdatabanken.no – Rødlista

 

Undervisningsopplegg

Cappelen Damm – Livet oppstår og utvikler seg

Miljolare.no – Biologisk mangfold

Naturvernforbundet – Undervisningsopplegg naturmangfold

Naturfag.no – Bærekraftig naturmangfold

Naturfag.no – Artsbestemmelse av planter og dyr ved bekkefaret

Kriblekrable.nu – Naturveileder

 

 

Uke 23

Insekter og småkryp

Insekter er nøkkelen til pollinering av kulturplanter, nedbrytingen av organisk materiale og er en viktig næringskilde for mange andre arter. De er rett og slett en av grunnpilarene i flere økosystem.