Uke 1

Målinger i naturen

Målinger er en ferdighet som bidrar til at elevene ser omgivelsene sine på en ny måte. Arbeid med måleenheter er som skapt for å knytte praktiske ferdigheter til teori.

Bruk av konkreter i arbeid med med måleenheter

Å laget meterstokker av materialer man finner i skogen er en fin måte å synligjøre måleenheter. Elevene får bruke flere sanser når de lærer og det legges til rette for dypere læring. Ved å knytte kunst og håndverk i utformingen av meterstokken blir prosjektet tverrfaglig. Gleden er stor når elevene kan bruke meterstokkene sine til å måle det de kom over.

Enda et godt eksempel på å bruke konkreter i naturen  finner man på turtipssiden hos DNT. Her finner du oppgaver i praktisk matematikk  med lengder, volum, vekt og tid og areal og omkrets.

 

Sammenligning av størrelser

I denne brosjyren fra Naturpilotene er det beskrevet et opplegg hvor barna introduseres for ulike størrelser og begreper for å beskrive forholdet mellom objekter.

Matematikksenteret har også et hefte om utematematikk der man finner tips til målingsoppgaver. Pinnehopp og store stammer er en fin oppgave som knytter sanser opp mot matematiske begreper.

 

Aktiviteter og matematikk

På skogsgym og Outdoor MatLab finner dere mange gode aktiviteter som kombineres med matematikk. Her ligger det også PDF med tabeller og oppgaveark. Noen av disse er laget spesielt med tanke på hjemmeskole eller uteskole med avstand.

Naturfag.no viser to måter å måle trær sin høyde på mens «Soven i Skolen» har fire måter.

 

Erfare matematikk gjennom flere sanser

Hva er en kubikkmeter? Aktivitetskassen har et forslag til hvordan man kan erfare gjennom sansene. Vinter og snø legger til rette for mange gode aktiviteter, man kan bygge en kubikkmeter med snø.

Friluftsrådenes Landsforbund har et undervisningsopplegg som heter «La det snø». Her har de forslag til hvordan man kan bruke snø som en formingsaktivitet i flere fag. Matematikk og geometriske figurer er en av dem. Ishavskysten friluftsråd har lagd et idehefte for «fysisk aktivitet i undervisningen». Her er det også mange tips til matematikk og andre fag.

 

Uke 2

Førstehjelp

Opplæring i førstehjelp kan man starte med allerede i barnehagen, men kunnskapen kan repeteres og utvikles hele livet.