Uke 2

Målinger i naturen

Målinger er en ferdighet som bidrar til at elevene ser omgivelsene sine på en ny måte. Arbeid med måleenheter er som skapt for å knytte praktiske ferdigheter til teori.

Fjellstrand skole på Nesodden laget meterstokker av materialer de fant ute i skogen. Øktene knyttet praktiskestetiske fag opp mot matematikk og var en del av periodeplanen for måleenheter.

Før elevene gikk ut for å finne emnene sine hadde de en økt der de fikk innføring i målenheten meter. Etter de hadde funnet emnene sine ble disse trimmet. Elevene brukte så meterstokkene sine til å måle det de kom over. Elevene fikk male og utforme meterstokkene sine i kunst og håndverk før de fikk de med seg hjem.


Her et bilde av ferdig produkt 😊.

I innføringen av måleenheter er aktive læringsmetoder og uteskole en fin måte å gi elevene en dypere kunnskap knyttet opp mot teorien de møter i klasserommet.

I denne brosjyren fra Naturpilotene er det beskrevet et opplegg hvor barna introduseres for ulike størrelser og begreper for å beskrive forholdet mellom objekter.

Matematikksenteret har også et hefte om utematematikk der man finner tips til målingsoppgaver. Pinnehopp og store stammer er en fin oppgave som knytter sanser opp mot matematiske begreper.

På skogsgym og Outdoor MatLab finner dere mange gode aktiviteter som kombineres med matematikk. Her ligger det også PDF med tabeller og oppgaveark. Noen av disse er laget spesielt med tanke på hjemmeskole eller uteskole med avstand.

Naturfag.no viser to måter å måle trær sin høyde på mens «Soven i Skolen» har fire måter.

Hva er en kubikkmeter? Aktivitetskassen har et forslag til hvordan man kan erfare gjennom sansene. Vinter og snø legger til rette for mange gode aktiviteter, man kan bygge en kubikkmeter med snø.

Friluftsrådenes Landsforbund har et undervisningsopplegg som heter «La det snø». Her har de forslag til hvordan man kan bruke snø som en formingsaktivitet i flere fag. Matematikk og geometriske figurer er en av dem. Ishavskysten friluftsråd har lagd et idehefte for «fysisk aktivitet i undervisningen». Her er det også mange tips til matematikk og andre fag.

DNT har to oppgaver med praktisk matematikk en med lengder, volum, vekt og tid og en med areal og omkrets.

Uke 3

Vennskap og samarbeid

Vennskap og samarbeid i klassen er relasjonsarbeid som man jobber med hele året. Nå etter jul er det fint å revitalisere samholdet mellom elevene for å styrke klassemiljøet.