Uke 1

Målinger i naturen

Målinger er en ferdighet som bidrar til at elevene ser omgivelsene sine på en ny måte. Arbeid med måleenheter er som skapt for å knytte praktiske ferdigheter til teori.

Bruk av konkreter i arbeid med med måleenheter

Å laget meterstokker av materialer man finner i skogen er en fin måte å synligjøre måleenheter. Elevene får bruke flere sanser når de lærer og det legges til rette for dypere læring. Ved å knytte kunst og håndverk i utformingen av meterstokken blir prosjektet tverrfaglig. Gleden er stor når elevene kan bruke meterstokkene sine til å måle det de kom over.

Enda et godt eksempel på å bruke konkreter i naturen  finner man på turbosidene hos DNT. Her finner du blant annet oppgaver i praktisk matematikk.

 

Sammenligning av størrelser

I denne brosjyren fra Naturpilotene er det beskrevet et opplegg hvor barna introduseres for ulike størrelser og begreper for å beskrive forholdet mellom objekter.

Matematikksenteret har også et hefte om utematematikk der man finner tips til målingsoppgaver. Pinnehopp og store stammer er en fin oppgave som knytter sanser opp mot matematiske begreper.

 

Aktiviteter og matematikk

Naturfagsenteret hos Universitetet i Oslo har laget undervisningsressurser og ressurser til lokal kompetanseutvikling. Et eksempel på hvordan man aktivt kan jobbe med matematikk ute er «Hvordan man måler tid.»

Naturfag.no viser to måter å måle trær sin høyde på mens «Skoven i Skolen» har fire måter.

 

Erfare matematikk gjennom flere sanser

Friluftsrådenes landsforbund har en rekke undervisningsressurser i sin digitale læringsportal. Friluftsrådenes Landsforbund har et undervisningsopplegg som heter «matematikk i snø». Her tegner elevene geometriske figurer i snøen (sirkel, rektangel, kvadrat, rettvinklet trekant), deretter måler de snødybden til figurene de har egnet.

 

Uke 2

Førstehjelp

Opplæring i førstehjelp kan man starte med allerede i barnehagen, men kunnskapen kan repeteres og utvikles hele livet.