Uke 2

Målinger i naturen

Målinger er nok den delen av matematikkpensumet som flest får bruk for etter endt skolegang. Det er både en teoretisk og praktisk ferdighet. I naturen er det lett å øve på den praktiske delen.

Skrivesenteret har en artikkel der de tar opp forskjellen på å jobbe med målinger i boken og det å praktisk måle ute.

Årets Nygerrigper 2012 Klasse 5. – 7. Tverlandet skole jobbet med prosjektet: Hvordan kan vi få matte til å være mindre teoretisk og mer praktisk? Her er det gode tips og inspirasjon til å gjøre noe tilsvarende.

Første oppgaven i denne brosjyren fra Naturpilotene (for barnehager, men går også fint i småskolen) går på å måle lengder i naturen. Matematikksenteret har også et hefte om utematematikk der noe går på målinger. Pinnehopp og store stammer er en fin oppgave.

Naturfag.no viser to måter å måle trær sin høyde på mens «Soven i Skolen» har fire måter.

Hva er en kubikkmeter? Aktivitetskassen har et forslag til hvordan man kan få føling med det. Dersom dere har snø kan man bygge en kubikkmeter med snø. Hvis man har et litermål kan man etterpå sjekke hvor mange liter det er det er i en kubikkmeter. (svaret er 1000)

Friluftsrådenes Landsforbund har et undervisningsopolegg som heter «La det snø». Her har de forslag til hvordan man kan bruke snøforming som en praktisk aktivitet i mange fag. Matematikk og geometriske figurer er en av dem.

DNT har to oppgaver med praktisk matematikk en med lengder, volum, vekt og tid og en med areal og omkrets.

Stjørdal kommune har laget en flott samling av vinteraktiviteter man kan gjøre i skolegården.

Uke 3

Vennskap og samarbeid.

Vennskap og samarbeid kan være tema på alle dagene dere er på uteskole, men det kan være fint å ha ekstra fokus på det ved oppstart etter jul.