Uke 19

Livet i vann

Det er mye spennende man kan lære om livet i vann. Norges kystlinje legger til rette for undervisning knyttet til saltvann. Etter hvert som det blir varmere i været kan man også utforske ferskvann hvor det yrer med liv.

Både ferskvann og saltvann er spennende økosystemer å utforske. Uten havet fungerer ikke jorda slår Fns bærekrafts mål nummer 14 fast. Derfor er undervisning og kunnskap om hvordan man bevarer og bruker havet, samt de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling viktig. Livet i havet (fn.no)

Vi har samlet en rekke undervisningsressurser til knyttet saltvann og ferskvann. I eksempelet fra utdanningsnytt ser vi at Brundalen skolen bruker naturen som læringsarena til aldersblandet undervisning. Femteklassinger lærer opp andreklassinger i vannkanten (utdanningsnytt.no)

Ferskvann

levendevassdrag.no – Undervisning i vann og vassdrag

miljolare.no – Smådyr i ferskvann

nibio.no – Tema skolehageferskvann

sabima.no – Læring i elvekanten

naturfag.no – Små dyr i ferskvann

nrk.no – klipp om ferskvann og livet i ferskvann

friluft.salten.no – Flaskeruse (youtube)

 

Saltvann

miljolare.no – Saltvann

baerum.kommune.no – Livet i fjæra hefte

tingmedtang.no – Tangkart

botaniskforening.no – Algenøkler

tingmedtang.no – Oppskrifter med tang og tare

natursekken.no – Sunn, god og bærekraftig matlaging

nrk.no – tang og tare i fjæra

Uke 20

Fisker og fisking

Å få kjennskap til ulike fiskearter og hvor man kan finne de er viktig kunnskap. Ikke bare for å bli bevisst artsmangfoldet man finner i marine og limniske miljøer, men også for å få innsikt i menneskets levesett og handlinger som påvirker livet på jorda. Fiskerinæring har vært og er en viktig del av vår kultur og historie.