Uke 8

Livet i vann

Det er mye spennende man kan lære om livet i vann. Hvilket vann har dere mulighet til å studere nærmere? Bor dere ved sjøen eller ved en innsjø. Det første man kan samtale om, og finne ut av er om det er forskjell på ferskvann og saltvann.

Hvis dere vil finne ut hva som er forskjell på saltvann og ferskvenn, så har  Naturfag.no  et undervisningsopplegg som går på det.

Bli kjent med nærmiljøet. Natursekken.no har en mal for å kartlegge nærmiljøet. Sabima har i samarbeid med noen andre organisasjoner laget et opplegg om hvor viktig elvekanten er. De starter med en inspirasjonsfilm. På denne siden har de samlet mange gode undervisningsopplegg som kan brukes i flere fag og på forskjellige klassetrinn. Miljolare.no har et undervisningsopplegg for å bli kjent med nærmiljøet. Det kan også gjøres ved å lage en natursti. Naturvernforbundet lager naturkart over naturmangfoldet. Se dette eksemplet fra Isdammen og bli inspirert til å lage noe tilsvarende over skolens nærmiljø.

Danske naturskoler har flotte opplegg blandt annet «Krible Krable» der elevene kan være detektiver i vann. Elevheftet kan også brukes i Norge.

Elever på Nesoddtangen skole har gjennomført et prosjekt som heter: Vannets vei – fra skolegård til fjord.  Elevene på Børsa skole hadde et tilsvarene prosjekt om «Vannets kretsløp». Her er det mange tips å hente. Utdanningsnytt forteller om et vannprosjekt der 2. og 5. trinn er sammen og hvilke gode effekter det kan gi.

Livet i ferskvann er et temahefte fra Skolehage som kan brukes når man vil forske på vann.

Mange besøkssenter inviterer til gode opplegg med vann som tema. Her er et eksempel fra Nordre Øyeren. Dette er spennende og lærerike dager for elever i alle aldere.

For de som bor i nærheten av sjøen så kan man gjøre undersøkelser i fjæra. Oslofjordens Friluftsråd har lagd et elevhefte med oversikt over alt man kan finne i fjæra. De har også laget en film som viser hvordan man enkelt kan lage en «Flaskeruse«. Miljolare.no ønsker at man observerer og kartlegger mangfoldet i fjæra og sender inn resultatene. Havforskningsinstituttet har en oversikt over alle artene som lever i havet. De har også lagd en egen YouTube liste over filmer de tenker kan være aktuelle for skolene.

Fra Friluftsrådenes Landsforbund sitt hefte om Høsting tipser vi om kapitlet Mat i fjæra, med opplegg for alle trinnene 1. – 10. Risør barneskole hadde et prosjekt om bærekraftig mat fra fjæra. Dette kan gi god inspirasjon til andre.

Ting av Tang er en lite bedrift som tilbyr kurs i hvordan man kan høste tang og tare og lage mat av det. På hjemmesiden deres er det en oversikt over og informasjon om de forskjellige tang- og tareartene. De har også mange oppskrifter som det kan være spennende å prøve med elevene.

FN’s bærekraftmål nummer 14 er Livet under vann. Forsøpling og forurensning av vann er noe vi er blitt mer oppmerksomme på i de siste årene. Det kan virke som om man tidligere tenkte at det man ikke så ble borte. Derfor er mye søppel og kloakk blitt dumpet i sjøer og hav. Forurenset vann kan være smittebærer av forskjellige sykdommer. Dette kan man snakke om i forbindelse med verdens vanndag 22.mars. Les mer om det på UNICEF sin side fra 2015. Rent vann er en mangelvare i mange land. Foreløpig kan vi drikke vann fra springen i Norge, men også her har det vært tilfeller av smitte fra drikkevann. Finn ut sammen med elevene hvor skolens drikkevann kommer fra. Livet i vann er mer enn kvaliteten på drikkevann. Det handler også om levevilkårene for alle plante og dyreartene som lever under, på og ved vann. Hvordan står det til med vannene i deres nærmiljø?

Uke 9

Førstehjelp

Opplæring i førstehjelp kan man starte med allerede i barnehagen, men kunnskapen kan repeteres og utvikles hele livet.