Uke 14

Lek og læring

Lek er en hjørnestein i barns utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Ved å skape tid og rom for lek styrker man samholdet i klassen. Gjennom lek legger man til rette for sosial læring og barna får være aktive.

«FNs barnekonvensjon gir ikke bare barn rett til beskyttelse, omsorg, skolegang, helsetilbud. Den sier også at alle barn har rett til fritid, hvile og ikke minst lek. Kort oppsummert – barn har rett til å få være barn. Men det er mange faktorer som fratar barn en hverdag med rom for lek.»

– sos-barnebyer.no

 

«Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, og vi vet at leken er små barns foretrukne læringsform.»

– Charlotte Lunde og Per Brodal, Lek og læring i et nevropespektiv, Universitetsforlaget 2022

 

Leker og aktiviteter.

Her har vi samlet ulike leker som man kan gjøre med klassen. De er morsomme og aktiviserer mange på en gang.

oslospeiderne.no – 32 ulike leker

undervisningsmetoder.com – leker man kan gjøre ute

dnt.no – 10 hyggelige uteaktiviteter

læringsverkstedet.no – tips til uteaktivitet

aktivitetskassen.no – lek

aktivioslo.no – barneleker

youtube.no – tonys uteleker – Siste mann i vinden

youtube – tonys uteleker – høl i hatten

 youtube – tonys uteleker – banke bøff

barnesanger.no – sangleker

 

 

Uke 16

Let etter vårtegn

Våren er en tid der naturen våkner til liv. Norge er et langstrakt land der våren kommer til ulike tider. Derfor kan dette temaet være aktuelt i flere uker fremover. Når våren kommer, er det fint å lete etter vårtegn.