Uke 13

Lek og læring

Lek er en hjørnestein i barns utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Ved å skape tid og rom for lek styrker man samholdet i klassen. Gjennom lek legger man til rette for sosial læring og barna får være aktive.

«FNs barnekonvensjon gir ikke bare barn rett til beskyttelse, omsorg, skolegang, helsetilbud. Den sier også at alle barn har rett til fritid, hvile og ikke minst lek. Kort oppsummert – barn har rett til å få være barn. Men det er mange faktorer som fratar barn en hverdag med rom for lek.»

– sos-barnebyer.no

 

«Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, og vi vet at leken er små barns foretrukne læringsform.»

– Charlotte Lunde og Per Brodal, Lek og læring i et nevropespektiv, Universitetsforlaget 2022

 

Leker og aktiviteter.

Her har vi samlet ulike leker som man kan gjøre med klassen. De er morsomme og aktiviserer mange på en gang.

oslospeiderne.no – 32 ulike leker

undervisningsmetoder.com – leker man kan gjøre ute

dnt.no – 10 hyggelige uteaktiviteter

læringsverkstedet.no – tips til uteaktivitet

aktivitetskassen.no – lek

aktivioslo.no – barneleker

youtube.no – tonys uteleker – Siste mann i vinden

youtube – tonys uteleker – høl i hatten

 youtube – tonys uteleker – banke bøff

barnesanger.no – sangleker

 

 

Uke 14

Frem mot påske

I tiden frem mot påske har våren begynt å komme flere plasser i landet. Man kan glede seg over lengere dager og varmere vær. For å lage litt ekstra stas på tiden frem mot påske kan man pynte med egg og annen påskepynt i klasserommet eller gå ut på jakt etter påskeegg!