Uke 39

Lag en utemøteplass.

27/9 er verdens Gapahukdag. I den forbindelse oppfordres dere til å lage en utemøteplass eller vedlikeholde den dere allerede har.

Dersom man skal lage en permanent utemøteplass, trenger man sannsynligvis noe finansiering og dugnadshjelp. Det er flere steder man kan søke om midler, og dugnad er en fin måte å knytte sammen skole og nærmiljø (foresatte, orgsnisasjoner og friluftsråd). 4H har et prosjekt som heter Draumeplassen. Her ligger det mye informasjon, både om hvordan bygge en utemøteplass og hvordan man kan søke midler. DNT viser hvordan man kan få bygd en gapahuk. Skoleskogen har informasjon om hva som bør være i et uteklasserom, som de kaller det.
Her er tips om hvordan man kan bygge sin egen permanente gapahuk.
På Ut.no ligger det en oversikt over en del av gapahukene man kan finne i Norge. Sjekk om det er noen i nærheten.

All-focus

Hvis man bygger en enkel gapahuk, kan den settes opp flere ganger. Det er mye kunnskap og samarbeid i det. Speidersport viser flere forskjellige enkle typer med bruk av pressening. Her er det også en god beskrivelse av gapahuk uten pressening, men som er litt mer avansert.

Solberg skole har en uteskoleplass hvor de både har en tre-tipi og en hytte de kan bruke hvis de trenger ly. Bygging av denne er nok like morsom som bruken av den etterpå.

Mange elever har ikke satt opp telt før. Det kan man også trene på. Gjør det til en samarbeidsøvelse der en gruppe elever skal sette opp teltet på tid, uten å ha instruksjon. Dersom man vil gjøre det enda mer utfordrende, kan halve gruppen ha bind for øynene, mens den resterende delen av gruppen må ha hendene på ryggen og dermed ikke kan utføre arbeidet.
Når sitteplassen er klar, kan man lage bål og mat.
Speideren gir tips om forskjellige typer bål til forskjellige anledninger.

Det å lære seg å lage bål kan være en tverrfaglig oppgave. Norsk senter for mat, helse og fysisk aktivitet har laget hverandrevurdering i bålfyring.

4H har tips om både bålmat og aktiviteter man kan gjøre på uteplassen.

Til slutt er det tid for å leke eller å bruke området til aktiviteter. Her er 21 tips til hva dere kan gjøre.
Her er flere leker man kan leke i naturen.
GØYFORBARN har også en rekke tips til ting man kan finne på med elevene.

 

Uke 40

Musikk i naturen.

Musikk og natur kan kobles sammen på mange måter.