Uke 42

Lær begreper

Lær begreper ved å gjennomføre en skattejakt. Etter denne oppgaven tipser vi om noen andre aktiviteter for å lære begreper.

Slik gjennomfører dere skattejakten:
På vei til uteområdet får elevene beskjed om å plukke med seg fire gjenstander de finner underveis. Det er mye spennende å finne i naturen, og det er ikke alltid vi vet hva som er skatter eller ikke, når man tar det med.
Ved ankomst blir elevene satt i grupper.
Hver gruppe skal velge ut til sammen åtte gjenstander av alle som gruppen har tatt med seg. (Samtalen vedrørende valg av gjenstandene vil være enda mer interessant og faglig neste gang elevene får oppgaven).
Når hver gruppe har bestemt seg for åtte gjenstander, samles alle gruppene og læreren forteller hva den første skatten skal være (se forslagsliste nedenfor).
Hver gruppe presenterer en av sine gjenstander som skatten.
Enten bestemmer lærer hvilken gjenstand som vinner/er skatten, eller elevene kan stemme over det (men ikke på sin egen gjenstand).
Gjenstanden som vinner er «brukt opp» og kan ikke presenteres igjen.
Lærer forteller hva neste skatt skal være.
Hver gruppe kommer frem med en ting hver.
Dere finner ut hva som vinner.
Denne skatten er nå brukt opp.
Slik holder dere på til alle gjenstandene er «brukt opp» og alle skattene er «funnet».
Hva skattene skal være kan variere etter alder på elevene og etter hvilket fag eller tema dere har. Neste gang dere har oppgaven tar dere med andre skatter.
Her er ti forslag til skatter (slik at du kommer på 30 til):
1. Hvilken gruppe har den minste gjenstanden?
2. Hvilken gruppe har den mest firkantede/kvadratiske gjenstanden?
3. Hvilken gruppe har den gjenstanden som vi kan kastes lengst/ høyest?
4. Hvilken gruppe har den tyngste gjenstanden?
5. Hvilken gruppe har den mest fargerike gjenstanden?
6. Hvilken gruppe har gjenstanden med lengst navn?
7. Hvilken gruppe har den lengste gjenstanden?
8. Hvilken gruppe har den gjenstanden det er laget flest sanger om?
9. Hvilken gruppe har gjenstanden med størst areal?
10. Hvilken gruppe kan fortelle mest om gjenstanden sin på engelsk?

Dersom man er kreativ, kan man finne mye å snakke om og lære med denne leken.

Her er en litt morsom video som viser hvor viktig (og vanskelig) det er å være nøyaktig når man skal skrive en bruksanvisning.

DNT har flere tips om oppgaver/leker i den hensikt at man lærer begreper.

Forskerfrø oppfordrer til å gå på jakt etter bokstaver og tallsymbol.

Naturfagsenteret har også en aktivitet som heter «Jakten på bokstaver og tall i naturen»

Give me five, fortell og bytt er en annen lek hvor elevene øver på begreper.

Man kan også øve på begreper ved å endre på to leker fra KFUK – KFUM speiderens aktivitets-samling: Vinden blåser er en lek for å lære seg himmelretningene. Man kan også lære seg begrepene for retninen på båter: bauen, akter, babord og styrbord. Eller hvis man skal øve på ordklasser så kan øst, vest, nord og sør byttes med verb, preporsisjoner, adjektiv og substantiv. I leken Sheriff/Pang! kan man, i stedet for bare å «skyte», jobbe med verb. Når den som står i midten peker på en i ringen og sier samtidig en bokstav. De som skal «skyte» på hverandre må da komme på et verb på denne bokstaven. I neste runde kan man for eksempel ha adjektiv som tema, eller i andre fag: byer, blomster, engelske begreper og så videre.

VENN- DIAGRAM AKTIVITET.
Innen ganske mange fag og tema kan det være lurt å jobbe med venn-diagrammet når man skal lære seg nytt stoff.
Sammenlikn to ting og se hva som er felles og hva som er forskjellig. Dette kan man gjøre med 1. og 2. verdenskrig, den franske og den Amerikanske revolusjonen, to forskjellige religioner, to idretter, plantecellen og dyrecellen….og mange flere.

Her er et eksempel på hvordan man kan bruke dette som en trening på multiplikasjonstabellen.
Legg ut fire rokkeringer et stykke fra elevene (som er delt inn i tre lag: A, B og C). Her skal vi jobbe med 2 og 3 gangen. Læreren står bak elevene og har en pose med tallene fra 1 – 100. En elev fra hver gruppe trekker en lapp hver (Hvis de skal konkurrere så setter man gruppens navn bak på lappen). Eleven løper innom gruppen sin og blir enige med dem om tallet hører til i 2 gangen, 3 gangen, i begge eller ingen før eleven løper og legger lappen i riktig rokkering. Når eleven kommer tilbake til gruppen sin så løper en ny til læreren. Ved at de alltid skal innom gruppen sin, så føler ingen at de eventuelt gjør en feil alene. Når posen er tom så går man gjennom svarene sammen med elevene.
Man kan så ta en ny runde med to andre tall.
Hvis man for eksempel gjør dette med 1. og 2. verdenskrig, så kan man skrive steder, hendelser, datoer, årstall, navn på personer og lignende på lappene. I disse tilfellene er det ekstra viktig at elevene konfererer med gruppen før de løper ut og legger lappene i ringen. Når man så går gjennom svarene kan man snakke om hvorfor de skal ligge i den eller den kategorien.

 

Nettsiden og Facebooksiden til «Friluftsliv i skolen»

Tips og spørsmål til skole@norskfriluftsliv.no

 

Uke 43

Mat i naturen

Høsten er en flott tid for å ta elevene med ut og lage mat i naturen.