Uke 42

Begreps-skattejakt i naturen

Lær elevene begreper ved å gjennomføre en skattejakt!

Denne uka foreslår vi å ta elevene med ut på en tur som kombineres med skattejakt og læring av begreper.

 

Slik gjennomfører dere skattejakten

  • Velg dere et turmål. På veien dit får elevene beskjed om å plukke med seg fire gjenstander de finner underveis.
  • Ved ankomst blir elevene delt inn i grupper. Hver gruppe skal velge ut til sammen åtte av de gjenstandene elevene har tatt med seg. (Samtalene vedrørende valg av gjenstandene vil være enda mer interessante og faglige neste gang elevene får oppgaven).
  • Når hver gruppe har bestemt seg for åtte gjenstander, samles gruppene og læreren forteller hva den første «skatten» skal være (se forslagsliste nedenfor). For eksempel: «Skatten» er den gjenstanden som er tyngst.
  • Hver gruppe velger seg ut en av sine gjenstander, som de argumenterer for at er «skatten». Enten bestemmer læreren hvilken av gjenstandene som vinner, eller elevene kan stemme over det. Det er i så fall ikke lov for en gruppe å stemme på sin egen gjenstand.
  • Gjenstanden som vinner er «brukt opp», og kan ikke presenteres igjen.
  • Lærer forteller så hva neste skatt skal være, og hver gruppe kommer igjen frem med en ting hver. Dere finner ut hva som vinner, og denne skatten er nå brukt opp.
  • Slik holder dere på til alle gjenstandene er «brukt opp» og alle skattene er «funnet».
  • Hva skattene skal være kan variere etter alder på elevene og etter hvilket fag eller tema dere jobber med. Neste gang dere har oppgaven tar dere med andre skatter.

 

Her er ti forslag til skatter:

1. Hvilken gruppe har den minste gjenstanden?
2. Hvilken gruppe har den mest firkantede/kvadratiske gjenstanden?
3. Hvilken gruppe har den gjenstanden som vi kan kastes lengst/ høyest?
4. Hvilken gruppe har den tyngste gjenstanden?
5. Hvilken gruppe har den mest fargerike gjenstanden?
6. Hvilken gruppe har gjenstanden med lengst navn?
7. Hvilken gruppe har den lengste gjenstanden?
8. Hvilken gruppe har den gjenstanden det er laget flest sanger om?
9. Hvilken gruppe har gjenstanden med størst areal?
10. Hvilken gruppe kan fortelle mest om gjenstanden sin på engelsk?

 

Andre begrepsleker

 

 

 

Uke 43

Mat i naturen

Høsten er en flott tid for å ta elevene med ut og lage mat i naturen.