Uke 34

Lær å lage kart

Å lage kart selv er en morsom og lærerik aktivitet. Bruk kartopplæringen til å bli bedre kjent med nærmiljøet!

Begynn med å tegne skolegården deres. Del barna inn i grupper, slik at de kan jobbe sammen om kartet. De yngste plasserer bygninger, trær, gjerder og lekeapparater. De eldre barna er mer nøyaktige med målestokk, høydekurver og korrekte tegn.

Lag figurer og visualiser kartet

Gode kartlesere får et indre tredimensjonalt bilde når de ser på kart. Dette er en viktig egenskap når man skal velge ruter i naturen. Korteste strekning i luftlinje er ikke alltid den raskeste ruten i virkeligheten.

En metode å trene opp denne egenskapen på, er å rute opp et kart:

  1. Del elevene inn i mindre grupper.
  2. Hver gruppe får ett kart hver og informasjon om hvilken rute som er deres.
  3. Elevene skal nå lage en tredimensjonal figur av området deres. Dette kan gjøres ute, dersom man har tilgang på et sandområde eller myk jord.
  4. Elevene kan bruke pinner, steiner eller annet naturmateriale til blant annet å markere stier, fjell, vann og hus. Hvis man gjør det inne kan man bruke modelleringsleire, lego, isopor eller lignende.
  5. Når elevene er ferdige kan de se på hverandres modeller, og forsøke å finne ut hvilken rute de forskjellige gruppene har laget.

Tips til opplæring i kart

Aktiv bruk av kart

Det er også viktig for elevene å kunne lese by- og gatekart. Lag oppgaver med slike kart, og gjør disse i fag som kroppsøving, FYSAK, SFO eller andre timer.

Slik gjør dere:

  1. Skriv ut et kart over nærområdet (finner dere skolen deres på skoleorientering.no, MapAnt eller bruk 1881) og tegn inn poster på kartet.
  2. Lag en tabell med postnummer og svarark.
  3. I stedet for å sette ut poster, kan man stille spørsmål om tegn på stedet som alltid står der. For eksempel: Hvilket nummer er det på huset? Hva står det på plakaten over døren? Hvilket firma holder til i bygningen?
Uke 35

Ut og les

Ta med elevene ut for å lese. Det kan øke både interessen og konsentrasjonen.