Uke 35

Lær å lage kart.

For å drive med orientering, må man først forstå hva et kart er . En enkel og morsom måte å lære om kart, er å lage et selv. Bruk kartopplæringen til å bli kjent med nærmiljøet.

Begynn med å tegne skolegården. De yngste plasserer bygninger, trær, gjerder og lekeapparater. De eldre barna er mer nøyaktige med målestokk, høydekurver og korrekte kart-tegn.
Dersom man er i skogen, kan man avgrense et større område elevene kartlegger. Det kan være lurt at flere jobber sammen. Dette er litt slik de lagde kart i gamledager.

Gode kartlesere får et indre tredimensjonalt bilde når de ser på kart. Dette er en viktig egenskap når man skal velge ruter i naturen. Korteste strekning i luftlinje er ikke alltid den raskeste ruten i virkeligheten. En metode å trene opp denne egenskapen på, er å rute opp et kart. Del elevgruppen opp i mindre grupper. Hver gruppe får ett kart hver og informasjon om hvilken rute som er deres. Elevene skal nå lage en tredimensjonal figur av området deres. Dette kan gjøres ute, dersom man har tilgang på et sandområde eller myk jord. Elevene kan bruke pinner, steiner eller annet naturmateriale til blant annet å markere stier, fjell, vann og hus. Hvis man gjør det inne kan man bruke modelleringsleire, Lego, isopor eller lignende. Når elevene er ferdige med sin modell kan de se på hverandres modeller og forsøke å finne ut hvilken rute de forskjellige gruppene har laget.

Her er en enkel opplæring i kartfargene, samt orientering av kartet fra DNT. De har også forslag til skolegårdsoppgaver og stjerneorientering.
I aktivitetsbanken til Orienteringsforbundet er det mange gode øvelser, med videoer, som gjør det enkelt å forstå oppgaven. Her er et utvalg: skattejaktencaps-stafettfangelekenmønsteret og tusenbeinet. Orienteringsforbundet har i de siste årene hatt ett prosjekt som heter skoleorientering.no hvor det stadig legges inn nye skolegårdskart. Du kan legge inn poster i din skolegård og printe ut kartene. Det er også lagt inn aktiviteter på denne siden. De har laget tre opplæringsfilmer i orientering som passer for litt eldre elever. #1 Hva er orientering #2 Kart og karttegn #3   Vurdering av veivalg..

Denne filmen er laget for litt yngre barn og viser hvordan man bruker kart i byområder.

Det er antagelig flere elever som har erfaring med å lese by-/ gatekart. Dette er også en type orientering og kunnskap om kartlesing som det er viktig å kunne. Det kan være lurt å ha en øvelse med det. Denne kan brukes i kroppsøving, FYSAK, SFO eller andre timer. Skriv ut et kart over nærområdet (finner dere skolen deres på skoleorientering.no eller bruk 1881) og tegn inn poster på kartet. Lag en tabell med postnummer og svarark. I stedet for å sette ut poster, kan man stille spørsmål om tegn på stedet som alltid står der. For eksempel: hvilket nummer er på huset, hva står det på plakaten over døren, hvilket firma holder til i bygningen, hva står det på gjerdet, hva er bensinprisen i dag og så videre. Dermed slipper man å sette ut og ta inn poster.

Det ligger flere ideer til orienteringsundervisning i uke 20 – orientering.

Dere kan også kombinere det å bruke appen TeachOUT og orientering. Det ligger mer informasjon om denne appen under ressurser.

Uke 36

UTE-LES.

Ta med elevene ut for å lese! Gå til en samlingsplass i nærheten. Mange tenker nok; Hvorfor skal man gå ut for å lese bøker? Blir ikke det akkurat som å sitte inne? Vi mener ikke det.