Uke 23

Insekter og småkryp

Insekter er nøkkelen til pollinering av kulturplanter, nedbrytingen av organisk materiale og er en viktig næringskilde for mange andre arter. De er rett og slett en av grunnpilarene i flere økosystem.

Uke 24

Aktiviteter til skoleavslutninger

Sommerferien nærmer seg. Det er tiden for å gjøre hyggelige ting sammen med klassen i skoletiden og med foresatte i arrangementer på ettermiddagen/ kveld.