Uke 23

Insekter og småkryp

Insekter er nøkkelen til pollinering av kulturplanter, nedbrytingen av organisk materiale og er en viktig næringskilde for mange andre arter. De er rett og slett en av grunnpilarene i flere økosystem.

Uke 24

Aktive læringsmetoder og leker

Denne uka foreslår vi å ta elevene med på aktive leker, som gir rom for sanseaktivering, samarbeid og nye måter å lære på.