Uke 11

Hold naturen ren

Nå som snøen forsvinner og barmark kommer til syne avdekkes det en del søppel. Den 19. mars er den store vårryddedagen. Hold Norge Rent inviterer store og små til å delta på den nasjonale ryddedugnaden.

Hold Norge Rent skriver «ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt». Dette er en tankegang som gjenspeiler FNs bærekraftsmål. Nedenfor har vi samlet ressurser som er gode å bruke når man skal ha fokus på bærekraft og ivaretagelse av naturen.

 

Læringsressurser

holdnorgerent.no – varryddedagen

fn.no – FNs bærekraftsmål

nrk.no – Planet plast

salaby.no – FNs bærekraftsmål

salaby.no – Bli kjent med frivilligheten

rusken.no – Ryddetips

miljoagentene.no – Miljøagentenes ryddeveileder

miljoagentene.no – Hva slags søppel som finnes i naturen?

miljoagentene.no – Rydd en strand

miljoagentene.no – Lag en søppelåker 

Norsk Friluftsliv – Dette er sporløs ferdsel

Norsk Friluftsliv – Last ned plakaten som tar for seg nedbrytingstid her (Stående A4 plakat).

 

AKTIVITET: Ta med elevene ut og let etter elementene på plakaten her. Snakk om det dere finner (last ned A4-plakat her).

 

Uke 12

Poesi i naturen

Naturen kan både være inspirasjon og ramme for poesi. Ved bruke naturen som læringsarena stimuleres ikke elevene bare kognitivt, men de bruker alle sansene sine som fremmer dypere læring i møte med temaet.