Uke 14

Historiske plasser i naturen

Det finnes så mye spennende i naturen. Historie og kultur. Sjekk ut hva som er i deres nærmiljø.

Elevene skal lære om lokalhistorien. Det kan være lettere å se sammenhengen med det historiske i resten av verdenen når de kjenner til noe som har skjedd i lokalmiljøet.
Noen historie og kulturminner er merket av lokale historielag. Da er det lettere å lære seg dette. Men det kan være like spennende om det ikke er merket, slik at dere må finne ut av det selv. Kanskje oppdager dere noe som fortjener en merking 😊 slik 5.trinn på Eigerøy skole gjorde, og som ordføreren kommenterte på Facebook.

Dersom dere så heldige at dere bor i nærheten av en av de historiske vandrerutene,  Nasjonale turiststier (som også er for fastboende) 😊 eller Kystleden (som også inneholder historiske steder), har dere mye spennende som dere kan lære.
Har dere mulighet til å besøke en av Nasjonalparkene? Norges eldste Nasjonalpark er Rondane nasjonalpark, som ble opprettet i 1962. Nå er det mange flere, og det er fremmet forslag om å opprette en i Nordmarka utenfor Oslo. Det er litt strengere regler for hva man kan gjøre i Nasjonalparker og andre vernede områder. Les mer om det hos Miljødirektoratet. De fleste Besøks-sentrene har naturveiledere og gratis tilbud til skolene. Her er tilbudet fra Norsk Villreinsenter som ligger i Tinn. Finn din nærmeste nasjonalpark og les om hva du kan lære der.

Det er viktig at man bevarer og tar vare på verneverdig natur. Grunnen til at et område er verneverdig kan være at det har sårbare eller truede naturtyper, dyre- eller plantearter.

Andre steder kan være spennende å utforske fordi det har skjedd spesielle ting der.
Kulturarvskolen.no har en enkel innføring i kulturarv .
På deres side kan dere finne oppgaven «Rydd et kulturminne» Miljolaere.no har også et undervisningsopplegg om hvordan rydde et kulturminne.
Hos riksantikvaren er det en oversikt over Norske kulturminner. Her kan dere finne ut om det er noen i nærheten av dere.

Dersom dere har et område i nærheten hvor det er funn etter steinalderen, så bør noe av undervisningen i det temaet gjennomføres der. Undervisningsmetoder.com har under samfunnsfag mange undervisningstips om steinalderen.

Det samme gjelder hvis det er spor etter bronse- eller jernalderen som dere kan finne mye bakgrunnsstoff og undervisningstips til hos netteleven.

Fra Moava har vi her samlet stoff om steinalderbronsealder og  jernalderen.

Her er et opplegg fra arkeologiformidlingen som heter «En dag i steinalderen» med noen aktivitststips som man kan bruke.

All-focus

Uke 15

Let etter vårtegn

Det er ikke mulig å finne vårtegn på samme tid i hele Norge. Det kan også variere fra år til år, så bruk dette når det passer best for dere i år.