Uke 46

Frøspredning.

En av alle organismers viktigste oppgavene er å formere seg. For plantene betyr det frøspredning. Variasjon i plantenes spredningsmetode viser hvor stor kreativitet naturen har. Det er spennende å gå på jakt etter frø og lære om hvilken metode de bruker.

NRK TV – Newton har en fin film som kan passe godt til oppstart av temaet frøspredning. Den finner dere her.

På Nasjonal Digital Læringsarena under faget biologi finnes det mye informasjon om frøspredning. Noen anbefalte lenker: formering hos frøplanter, tilpasninger til frøspredningoversikt over frukttyper og refleksjonsoppgaver om frøspredning. Nå er det bare å gå ut og finne dem i nærmiljøet.

Institutt for biovitenskap har en  inndeling av frøspredningsmetodene. Klarer dere å finne eksempler på hver av dem?

Det finnes noen planter som «eksploderer» når de sprer frøene sine. Se filmene på Elevkanalen om forskjellige typer frøspredning. Her om «Eksplosive planter». I Norge kan vi finne Kjempespringfrø.  På Storknebb og Geitrams er det også spennende å «løse ut» frøene.

Frø.no er en god ressurs for informasjon om frø. har

Pollinering og frøspredning henger sammen, men kan noen ganger være lett å blande. Viten.no har et undervisningsopplegg som forklarer forskjellene.

Naturhistorisk museum har et undervisningsopplegg om «en verden av frø», som kan brukes mange steder.

Det er ikke alltid at man er klar over at trær også har forskjellig typer frø. Her er en natursti med 12 poster om dette. Det er hentet fra Spire-serien. Her kan dere finne informasjon om Spireserien.

I undervisningsopplegget «Bli kjent med gran og furu» fra Skoleskogen starter man med å samle frø om høsten. Uteskoleveven har en oppgave om «Mauren og blåveisen». Som handler om frø

Kunstverk man kan lage: krans av lønneneser, og rognsbærhjerte.

Som en avslutning på temaet kan dere prøve dere på denne Kahooten.

Uke 47

Sannsynlighet og statistikk i naturen

I matematikk er det for mange elever god hjelp i å bruke konkretiseringsmateriale. Naturen byr på mange av disse som til og med er gratis.