Uke 9

Førstehjelp

Opplæring i førstehjelp kan man starte med allerede i barnehagen, men kunnskapen kan repeteres og utvikles hele livet.

LHL har lagd et undervisningsopplegg i førstehjelp som heter «Sammen redder vi liv». Her er det både egne elev sider og lærerveiledninger. Plan BLÅer noe som kan gjentas hvert år. Her kommer dere inn på handlingsplanen for 5 – 10 trinn og 1 – 4. trinn.

En viktig del av opplæringen i førstehjelp er at elevene etterhvert skal bli ansvarlig for sin egen sikkerhet. De skal kunne gjøre en vurdering i forkant for å forebygge, underveis for å risikovurdere situasjonen og i etterkant for å evaluere. Dette gjøres selvfølgelig gradvis, men det kan være uheldig hvis de voksne hele tiden tar alt ansvaret og ikke involverer elevene. Speideren er opptatt av at barna/ ungdommene tidlig skal ta ansvar for sikkerhet på tur. Det er mye som egner seg til å bruke for utekole og lengre skoleturer fra denne sjekklisten for speiderturer.

Et fint sted å starte elevenes ansvarliggjøring kan være å vurdere bekledningen i forhold til vær, sted og aktivitet. Her er en flott plakat som dere kan printe ut og bruke til samtalen om hvordan man bør kle seg til uteskolen. Når elevene får høre om hvorfor man bør ha de forskjellige bekledningene og hva konsekvensene er av å kle seg feil, er det større sannsynlighet for at de selv  velger riktig. Våren kan være vanskelig når været skifter mellom varmt og kaldt, tørt og fuktig. Her er viktig informasjon fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om «Frostskader og nedkjøling»

Elevene skal lære trygg ferdsel ved vann. For å lære det så bør elevene tas med til vann der de ser hva man skal vurdere. Her er de aktuelle punktene fra læreplanverket. Livredning.no starter også med det forebyggende og ønsker at vi skal lære is-, bade-, sol- og sjøvettreglene. De har en fin og oversiktlig plakat som viser  hvordan man kan redde noen fra drukning ute og hvis de går gjennom isen. Svømmedyktig har et program i «Selvberging og livredning» som har en glidende overgang fra å kunne ta vare på seg selv i, ved og på vann, til å være i stand til å berge en annen persons liv.

Vi tar med førstehjelpetips fra helsenorge.no til noen ulykker som kan skje på uteskole: brannskaderfremmedlegemer i hals og luftveier, og forstuing, brudd, skrubbsår og kutt.

Vi vil også anbefale alle å laste ned 113-appen, som gjør at hjelpeapparatet ser hvor du ringer fra. Det er ikke alltid man vet hvor man er, eller er rolige nok til å forklare det når ulykken inntreffer.

Uke 10

Mønster, symmetri og Pi i naturen.

Ta med ark og tegnesaker på uteskolen. Gå på jakt etter mønster i naturen. Dette er noe som har fasinert kunstnere og matematikere langt tilbake i historien og den dag i dag. Bruk også Pi-dagen 14. mars til å feire dagen med uteaktiviteter.