Uke 20

Fisker og fisking

Å få kjennskap til ulike fiskearter og hvor man kan finne de er viktig kunnskap. Ikke bare for å bli bevisst artsmangfoldet man finner i marine og limniske miljøer, men også for å få innsikt i menneskets levesett og handlinger som påvirker livet på jorda. Fiskerinæring har vært og er en viktig del av vår kultur og historie.

Mange av oss husker hvor og når man fanget sin første fisk. Under har vi samlet ressurser som man kan bruke i forberedelsen til klassens fisketur, samt ressurser som kan brukes i etterarbeidet. Håper dere får fantastiske fiskeopplevelser og skitt fiske!

 

Undervisningsressurser

njff.no – Fiske

kmspeider.no – Sløye fisk

fiskesprell.no – Undervisning og leksjoner

godfisk.no – Arter

svommedyktig.no – Trygg ferdsel ved vann

svommedyktig.no – Trygg i vann

 

Utlånssentraler og kurs

Med tanke lån av utstyr kan man også sjekke om kommunen har utstyrssentral.

njff.no – Fiskekurs

bua.io – BUA

kirkensbymisjon.no – Gratis lån av sports- og fritidsutstyr

 

Artikler og videoer

snl.no – Norsk fiskerihistorie

fremover.no – Det var noen veldig gode og artige opplevelser, og noen skumle

miljodirektoratet.no – Hvor kan jeg fiske?

aftenposten.no – Hvordan kan en fisketur forklare norske elever politikk?

lakseelver.no – Elva som pedagogisk ressurs

nrk.no – klipp om fisk

snl.no – ferskvannsfisker i Norge

snl.no – saltvannsfisk

Uke 21

Vårhøsting

For 10 000 år siden levde mennesker som sankere, fiskere og jegere. Våre forfedre hadde en iboende kunnskap om høsting av naturens skattkammer. De visste hvilke arter som kunne høstes til hvilke årstider. Denne kunnskapen ble nedfelt i minnet til nye generasjoner som vokste opp gjennom fortellinger og praktisk kunnskapsoverføring.