Uke 19

Fisker og fisking

Fisking er og har alltid vært et viktig ressursgrunnlag i Norge. Det er en viktig del av vår kultur og historie. For elevene er dette noe praktisk mange av dem vil få bruk for senere.

Hvis man skal oppholde seg ved vann, så er det viktig at man sammen med elevene lager noen regler. Første del av svømmeopplæringen som går på trygghet i vann bør det trenes på ute. Utdanningsdirektoratet begrunner det og gir tips om noen øvelser. Her er første del av Svømmedyktig sitt undervisningsopplegg og det som går på «Trygg ferdsel ved vann».

Det er to hovedgrunner til at elever bør lære fisking i skoletiden. Fisking er viktig for matauk og rekreasjon.

Miljødirektoratet har i artikkelen «Hvor kan jeg fiske» laget en oversikt over alle reglene du må forholde deg til hvis du ønsker å fiske. Miljødirektoratet ønsker rapportering av sjøfangst av sjøørret

Norges Jeger- og Fiskerforbund gir «Fisketips for barn«. De har en side for unge som vil lære seg fisking og har tips til «Slik får du fisk i saltvann» og «Slik får du fisk i ferskvann«. I forbindelse med villaksens år 2019 ble det laget et undervisningsopplegg med filmer og oppgaver.  Mange av NJFF’s lokallag har samarbeid med eller tilbud om opplegg for skoleklasser. Finn ditt lokale lag og sjekk det ut. Her er et eksempel fra Narvik og Skistua skole. Det kan være muligheter for lån av fiskestenger eller andre fiskeredskaper hos Jeger- og Fiskerforeninger og BUA.

Norske Lakseelver har lagd en del opplegg for forskjellige klassetrinn om blant annet; hvem bor i bekken?, vannhjul, lag din egen fiskestang og mange flere.

På sjømatskolen hos 3iUKA finner dere «Fakta om fisk og skalldyr«. Fra Store Norske Leksikonhar vi hentet oversikt over ferskvannsfisk.

Hvis dere får fisk kan det være fint å lære litt om fisk sammen med Solveig fra Newton.

KFUK-KFUM speider har en aktivitet der man lærer å sløye fisk og om fiskens innvoller.

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som skal gi sjømatglede. De har utviklet gratis undervisningsmateriell med «Studiehefte, mat og helse 5. – 7. trinn»  og «Studiehefte, mat og helse 8. – 10. trinn». Her er lærerveiledningen til «Fiskesprell».

Fiskeridepartementet har en nettside med aktiviteter for barn. Fra den siden har vi hentet et hobbyhefte og et fargeleggingshefte om fisk (og sjødyr).

Denne artikkelen er litt på siden men omhandler fisk. I valgkampen i 2015 formidlet Aftenposten en artikkel om «Hvordan kan en fisketur kan forklare norske elever politikk? Her får du svaret.«

Uke 20

Orientering

13. mai er Verdens Orienteringsdag. Nå er det flott å være i skogen og lære om kart - samtidig som våren både kan luktes, sees, føles og høres. Lek og lær med kart i naturen. Det finnes mange forskjellige kart tilpasset ulike typer terreng og aktiviteter. Enkle forberedelser og mye moro!