Uke 33

Bli kjent med hverandre

I de første ukene skal elevene få gode relasjoner både til hverandre og de voksne som skal jobbe med dem gjennom hele året. Naturen er en av de beste læringsarenaene for dette arbeidet.

På starten av året er det ofte greit med en «ny start», også i etablerte klasser. Ute i friluft er det lettere å snakke høyt og uformelt sammen, sette sammen varierte grupper, samarbeide og legge til rette for frilek. Derfor kan dette i seg selv være målet med å ta med elevene ut i de første ukene.

 

Lær om utstyr og riktige klær

Dersom dere starter opp med uteskole nå, kan dere ha nytte av Den Norske Turistforening sine tips til pakkelister til dagsturer sommer og vinter. Del gjerne også disse med de foresatte. DNT har også tips om hvilket utstyr skolen bør ha hvis de satser på uteskole.

 

Følg naturen året gjennom

Et prosjekt fra miljolare.no er å følge naturen året rundt. Hvis dere ønsker å gjøre dette, bør dere starte tidlig på året. Her er veiledningen til prosjektet, som blant annet har som mål å lære elevene å observere årstidsendringer. Har dere faste uteskoledager, kan det være fint å la elevene skrive et enkelt referat fra turen når de kommer tilbake på skolen. Leseskogen har en mal som kan brukes av de yngste elevene.

 

Bli kjent-leker

Hvis du er ny som lærer i en klasse, kan det være fint å starte med noen enkle navneleker, som for eksempel knockout.

Dyrenavn er en annen navnelek, der man kan velge mellom flere varianter. Et alternativ:

  • Elevene står i ring, og læreren starter med å si navnet sitt og samtidig gjøre en bevegelse. Alle elevene gjentar lærerens navn og bevegelse.
  • Eleven ved siden av læreren sier deretter sitt navn og gjør en bevegelse. Alle elevene sier og gjør så både lærerens navn og bevegelse, etterfulgt av elevens navn og bevegelse.
  • Slik fortsetter man til alle elevenes navn og bevegelser er gjennomgått.
  • Oppfordre elevene til å velge varierte bevegelser, hopp og øvelser på bakken. På slutten kan man også prøve å gjøre bevegelsene i motsatt rekkefølge, eller stokke om på elevene og se om man klarer å gjøre riktig bevegelse til navnene.

Dersom du skal lære deg elevnavnene, kan det være greit å følge med fra sidelinjen. Et alternativ kan da være å leke følgende lek med ball:

  • Alle elevene stiller seg i en sirkel og holder armene frem. En elev har en ball. Eleven sier navnet til en annen elev og kaster ballen til vedkommende.
  • Eleven som nå har ballen sier navnet til en ny elev, og kaster ballen til denne eleven. Eleven som har kastet ballen legger så armene sine på ryggen, slik at de ikke kan få ballen igjen.
  • Dette fortsetter til alle har hatt ballen.
  • Det viktigste er at elevene skal huske hvem de fikk ballen fra, og hvem de kastet den til. Nå skal ballen sendes i samme rute. Når de får til dette, kan man starte med flere baller og elevene kan eventuelt også bevege seg rundt samtidig som man kaster ballen.

Trenger du flere tips til bli kjent-leker som kan gjennomføres ute?

Nettstedet Undervisningsmetoder har flere gode tips. Friluftsrådenes Landsforbund har også et hefte med tittelen Fysisk i Friluft, som har en del aktiviteter som passer for å bli bedre kjent. Omvendt gjemsel er en annen morsom vri på en kjent lek.

Uke 34

Lær å lage kart

Å lage kart selv er en morsom og lærerik aktivitet. Bruk kartopplæringen til å bli bedre kjent med nærmiljøet!