Uke 34

Bli kjent med hverandre.

Det er viktig å jobbe med klassemiljøet i de første ukene. Elevene skal få gode relasjoner både til hverandre og de voksne som skal jobbe med dem gjennom hele året. I 1. klasse, 8.klasse og 1. klasse på videregående er det ofte helt nye klasser, der alle skal bli kjent med hverandre. Også på andre trinn kan det komme nye elever som skal bli kjent med klassen. Det er ofte greit med en «ny start» også i etablerte klasser. Naturen er en av de beste læringsarenaene for dette arbeidet. Her er det lettere å snakke høyt og uformelt sammen, sette sammen varierte grupper, samarbeide og legge til rette for frilek. Derfor kan dette i seg selv være målet med å ta med elevene ut i de første ukene.

Dersom dere starter opp med uteskole nå, kan det være hjelpsomt med noen tips fra DNT (Den Norske Turistforening) om hva man skal ha med seg på tur med skolen, SFO eller barnehagen. Dette kan være nyttig å dele med foresatte. DNT har også tips om hvilket utstyr skolen bør ha, hvis de satser på uteskole – og svar på ofte stilte spørsmål. Et prosjekt fra miljolare.no er å følge naturen året rundt, og da bør man starte umiddelbart. Her er veiledningen til prosjektet, med mange tips til aktiviteter. Dersom man skal ha faste uteskoledager, kan elevene f.eks. skrive et enkelt referat fra turen når de kommer tilbake på skolen. Leseskogen har en mal som kan brukes av de yngste elevene.

Three kids aged 5 and 8 examining a roman snail in the grass.

Hvis du er ny som lærer i en klasse, kan det være fint med navnleker for raskere å lære seg navnene.

Knockout fungerer godt for å lære seg navn, men er morsomt resten av året også.
Dyrenavn er en annen navnelek. Her kan man velge mellom flere varianter. Et alternativ er følgende: Elevene står i en ring. Læreren starter med å si navnet sitt og gjør samtidig en bevegelse. Alle elevene gjentar lærerens navn og bevegelse. Eleven ved siden av læreren sier sitt navn og gjør en bevegelse. Alle elvene sier lærerens navn og bevegelse, og deretter elevens navn og bevegelse. Slik fortsetter man til alle elevenes navn og bevegelser er gjennomgått. Oppfordre elevene til å velge varierte bevegelser, hopp og øvelser på bakken. På slutten kan man også prøve å gjøre bevegelsene i motsatt rekkefølge eller stokke om på elevene og se om man klarer å gjøre riktig bevegelse til navnene.
Dersom du skal lære deg elevnavnene, kan det være greit å følge med fra sidelinjen. Et alternativ kan da være følgende: Alle elevene stiller seg i en sirkel og holder armene frem. En elev har en ball. Denne eleven sier navnet til en annen elev og kaster ballen til han/henne. Eleven som nå har ballen sier navet til en ny elev, kaster ballen til denne eleven og legger så armene sine på ryggen. Dette fortsetter til alle har hatt ballen og den som startet med ballen skal være den siste. Armene legges på ryggen slik at man vet hvem som har hatt ballen. Det viktigste er at elevene skal huske hvem de fikk ballen fra og hvem de kastet den til. Nå skal ballen sendes i samme rute. Når de får til dette, kan man starte med flere baller og/eller elevene kan bevege seg rundt samtidig som man kaster ballen.

Undervisningsmetoder har flere gode tips til bli kjent leker.

Friluftsrådenes Landsforbund har et hefte med tittelen Fysisk i Friluft som har en del aktiviteter som passer for å bli bedre kjent.

Omvendt gjemsel er en morsom vri på en kjent lek. Flere tips om leker i uke 14.

 

Uke 35

Lær å lage kart.

For å drive med orientering, må man først forstå hva et kart er . En enkel og morsom måte å lære om kart, er å lage et selv. Bruk kartopplæringen til å bli kjent med nærmiljøet.