Uke 48

Aktive læringsmetoder/-leker

Det er mange gode grunner til å bruke aktive læringsmetoder. Noen metoder gjør at man husker ting bedre fordi man bruker flere sanser, man kjenner på, lukter, ser, hører og muligens smaker. I andre aktiviteter er det avstand i tid og sted mellom det man skal huske og der man skal notere. I en del av aktivitetene er det også samarbeidsmuligheter, samt til å levere felles svar. Noe forskning viser at hvis kroppen er aktiv så får hjernen bedre blodgjennomstrømming. Dessuten er disse aktivitetene motiverende for mange elever, da de glemmer at de egentlig løser oppgaver og gjør flere repetisjoner enn de ville gjort i klasserommet.

Her er det litt mer informasjon om Fysisk aktiv læring.

50 leken er en aktivitet man kan bruke i alle fag, til «ukeprøve» og til gjennomgang av prøver man har hatt. Her er en variant som KFUM/KFUK speiderene har laget, en som er brukt på friluftsskolen og en fra DNT med gode spørsmål. Lærer Ingrid Aukan har laget en 50 lek der man lærer engelsk. Vi har fått lov til å legge den ut her. Wordfil: https://bit.ly/2HYHLdM
PDF: https://bit.ly/2UIerJZ

Dersom man bruker plastlommer til nummere, kan man bytte ut spørsmålene fra uke til uke eller fag til fag.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har en aktiviteskasse. Noen forslag fra Aktivitetskassen er: orddiagram stafett der en finner ord i ruteskjema. memorystafett med mange ferdiglagde eksempler, terninger og ordkaos er egnet til å lære seg forskjellige ordklasser eller andre inndelinger, og ordklassestafett for å bygge opp setninger.

Prosjektet Aktiv Smarter Kids har også en aktivitetsbase med mange oppgaver. Noen forslag fra den er:i aktivitetsløype i matematikk, en fleip eller fakta lek med ferdige oppgaver om hormon- og nervesystemet og en blyantstafett der man løper til et sted og svarer på oppgaver. Eksemplet som følger med denne er bøyning av streke verb på engelsk.

Noen aktiviteter kan man ha for å få elevene til å tenke kreativt. Bondesjakk stafett passer fint til det. Man kan gjøre det samme med tre på rad. Kortstokk-stafett kan gjøres enkel eller man kan legge inn litt lengre bane med for eksempel hopp.

Lego kan brukes til en huskelek. Lag 5 poser med ca.15 forskjellige legobrikker. Posene må inneholde eksakte like brikker, i henhold til størrelse og farge. Del inne elvene i fire lag som får hver sin pose. Lagene stiller opp et stykke unna deg, som i en stafett. Du har den femte posen. Lag en figur av noen av legobrikkene og sett den bak en skjerm slik at elevene ikke ser den. På signal kommer det en elev fra hver gruppe bort slik at de kan se figuren. De løper tilbake til gruppen sin, veksler med en på laget og starter på figuren. Nestemann kommer tilbake og bygger videre. Hvert lag kan kun ha en som ser på figuren til enhver tid. Dersom en gruppe tror de har lagd riktig figur, tar gruppen den med for å sjekke. Man kan øke vanskelighetsgrad ved å lage tredimensjonale figurer og bruke flere brikker.

Se også DNB sine 150 idrettsleker.

Venn-diagram oppgavene kombinerer fysisk aktivitet og samarbeid.

Innen ganske mange fag og tema kan det være lurt å jobbe med venn-diagrammet når man skal lære seg nytt stoff. Sammenlikn to ting og se hva som er felles og hva som er forskjellig. Dette kan man gjøre med 1. og 2. verdenskrig, den franske og den Amerikanske revolusjonen, to forskjellige religioner, to idretter, plantecellen og dyrecellen….og mange flere.

Her er et eksempel på hvordan man kan bruke dette som en trening på multiplikasjonstabellen.

Legg ut fire rokkeringer et stykke fra elevene (som er delt inn i tre lag: A, B og C). Her skal vi jobbe med 2 og 3 gangen. Læreren står bak elevene og har en pose med tallene fra 1 – 100. En elev fra hver gruppe trekker en lapp hver (Hvis de skal konkurrere så setter man gruppens navn bak på lappen). Eleven løper innom gruppen sin og blir enige med dem om tallet hører til i 2 gangen, 3 gangen, i begge eller ingen føre den løper og legger lappen i riktig rokkering. Når eleven kommer tilbake til gruppen sin så løper en ny til læreren. Ved at de alltid skal innom gruppen sin så føler ingen at de eventuelt gjør en feil alene. Når posen er tom så går man gjennom svarene sammen med elevene.

Man kan så ta en ny runde med to andre tall.

Hvis man for eksempel gjør dette med 1. og 2. verdenskrig, så kan man skrive steder, hendelser, datoer, årstall, navn på personer og lignende på lappene. I disse tilfellene er det ekstra viktig at elevene konfererer med gruppen før de løper ut og legger lappene i ringen. Når man så går gjennom svarene kan man snakke om hvorfor de skal ligge i den eller den kategorien.

Uke 49

Språklæring i naturen

Naturen er en flott plass for å jobbe med språkopplæring.