Uke 48

Aktive læringsmetoder og leker

Denne uka foreslår vi å ta elevene med på aktive leker, som gir rom for sanseaktivering, samarbeid og nye måter å lære på.

Det er mange gode grunner til å bruke aktive læringsmetoder. Noen metoder gjør at man husker ting bedre fordi man bruker flere sanser. Man kjenner, lukter, ser, hører og muligens smaker. Forskning viser også at hvis kroppen er aktiv, så får hjernen bedre blodgjennomstrømming.

Vil du vite mer om fysisk aktiv læring? Hos Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet finner du mer informasjon og en egen aktivitetskasse.

Prosjektet Aktiv Smarter Kids har også en aktivitetsbase, der du kan søke opp aktiviteter etter målgruppe og fag.

 

Her kommer noen forslag til aktive leker du kan gjøre med elevene:

 

50 leken

Dette er en aktivitet man kan bruke i alle fag, enten som «ukeprøve» eller til gjennomgang av prøver man har hatt. KFUM/KFUK-speiderne har en variant av leken. Den Norske Turistforening (DNT) har også en fin variant. Lærer Ingrid Aukan har dessuten laget en 50-lek på engelsk,  som kan lastes ned her.

 

Huskelek med lego-klosser

 • Lag fem poser med ca. 15 forskjellige legoklosser. Posene må inneholde eksakte like klosser, i henhold til størrelse og farge.
 • Del inn elvene i fire lag, som får hver sin pose. Lagene stiller opp et stykke unna deg, som i en stafett.
 • Du har den femte posen. Lag en figur av noen av legobrikkene og sett den bak en skjerm slik at elevene ikke ser den.
 • På signal kommer det en elev fra hver gruppe bort slik at de kan se figuren. De løper tilbake til gruppen sin, veksler med en på laget og starter på figuren.
 • Nestemann kommer tilbake og bygger videre. Hvert lag kan kun ha en som ser på figuren til enhver tid.
 • Dersom en gruppe tror de har lagd riktig figur, tar gruppen den med for å sjekke.
 • Man kan øke vanskelighetsgrad ved å lage tredimensjonale figurer og bruke flere brikker.

 

Venn-diagram-oppgave

Innen ganske mange fag og tema kan det være lurt å jobbe med venn-diagrammet når man skal lære seg nytt stoff. Sammenlikn to ting og se hva som er felles og hva som er forskjellig. Dette kan man gjøre med 1. og 2. verdenskrig, den franske og den Amerikanske revolusjonen, to forskjellige religioner, to idretter, plantecellen og dyrecellen, og så videre.

Her er et eksempel på hvordan man kan bruke dette som en trening på multiplikasjonstabellen:

 • Legg ut fire rokkeringer et stykke fra elevene (som er delt inn i tre lag: A, B og C). Her skal vi jobbe med 2- og 3-gangen.
 • Læreren står bak elevene og har en pose med tallene fra 1 – 100.
 • En elev fra hver gruppe trekker en lapp hver (Hvis de skal konkurrere så setter man gruppens navn bak på lappen). Eleven løper innom gruppen sin og blir enige med dem om tallet hører til i 2 gangen, 3 gangen, i begge eller ingen føre den løper og legger lappen i riktig rokkering.
 • Når eleven kommer tilbake til gruppen sin så løper en ny til læreren. Ved at de alltid skal innom gruppen sin så føler ingen at de eventuelt gjør en feil alene.
 • Når posen er tom, går læreren gjennom svarene sammen med elevene.
 • Man kan så ta en ny runde med to andre tall.
 • Hvis man for eksempel gjør dette med 1. og 2. verdenskrig, kan man skrive steder, hendelser, datoer, årstall, navn på personer og lignende på lappene. I disse tilfellene er det ekstra viktig at elevene konfererer med gruppen før de løper ut og legger lappene i ringen. Når man så går gjennom svarene kan man snakke om hvorfor de skal ligge i den eller den kategorien.
Uke 49

Språklæring i naturen

Naturen er en flott plass for å jobbe med språkopplæring.