Uke 37

Allemannsretten og høsting

Alle barn og unge skal lære om allemannsretten, men også om pliktene som følger med. Hva med å ta elevene med ut og vise hva det betyr i praksis?

Finn fakta om allemannsretten og allemannspliktene

Allemannsretten er lovfestet gjennom friluftsloven, og du finner også en utfyllende veileder om temaet hos Miljødirektoratet. Det viktigste fra denne siden er samlet i en brosjyre som kan være et godt utgangspunkt til deg som skal undervise om allemannsretten.

Et annet nyttig nettsted er allemannsretten.no, som er laget av jurist Marianne Reusch. Her finner du blant annet allemannsretten fra A-Å, som er en juridisk fordypning av emnet. Hans Erik Lerkelund hos Norsk Friluftsliv forteller også om allemannsretten og aktualiteten av den i NaturviterPODDEN.

 

Verktøy til bruk i undervisningen

  • Er du på utkikk etter en film som enkelt kan forklare hva allemannsretten og – pliktene innebærer? Norsk Friluftsliv har en animasjonsfilm som er laget på 7 forskjellige språk.
  • Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet har et undervisningsopplegg om allemannsretten for 1. – 10 trinn, som ligger på Salaby og er gratis for alle. Her finner dere også oppgaver og tips til aktiviteter.
  • «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» er egne undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1 laget av Friluftsrådenes Landsforbund. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene.
  • Lumikus har et undervisningsopplegg som heter «Hvor kommer eplene fra«. Det forklarer godt hvorfor vi får frukter om høsten.

Lær elevene om høsting av sopp, bær og nyttevekster

 

Til slutt, hva med å lære elevene Haakon Lie sitt vakre dikt om sporløs ferdsel?

Bryt ikkje gjerde, men lat att grind
Tenn ikkje eld i tørrvær og vind
Bryt ikkje kvister, skjer ikkje bark
Sleng ikkje avfall i skog og mark
Skad ikkje såflekker, planter og bar
Og fuglar og reir i buskar og snar
Bryt ikkje villmarkas ro og fred
Rydd og sløkk der du slo deg ned
Ferdast i skogen med vake sinn
Freden og venleiken der er din
– Haakon Lie

Uke 38

Bruk naturmaterialene

Lær elevene hvordan vi kan bruke ting vi finner i naturen til ulike aktiviteter. Det er både bærekraftig, og er en viktig del av gamle kunst- og håndverkstradisjoner.