Uke 37

Allemannsretten

Allemannsretten gir unike muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Alle barn og unge skal lære om allemannsretten, men også om pliktene som følger med. Ta med elevene ut og vis hva det betyr i praksis.

Det er ikke alltid like lett å finne fagstoff i dette emnet. Her er noen forslag som vektlegger litt forskjellige ting.

Miljødirektoratet sin nettsiden har en veileder til Allemannsretten. Her står det hva du kan gjøre i tillegg til hva du må huske på mens du nyter naturen. Det viktigste fra denne siden er samlet i en fin brosjyre  som også inkluderer hva du må «huske på». Denne bør dere bruke. De har en side med svar på ofte spurte spørsmål. Ved formidling at dette kan man unngå en del konflikter mellom forskjellige brukere av naturen. Norsk Friluftsliv har oversiktlig og tydelig informasjon om allemannsretten og plikter og en nyere artikkel som starter med bading i henhold til allemannsretten.

Her finner du allemannsretten fra A-Å– som er en juridisk fordypning av emnet.

Aktiv i Oslo gir blant annet en  historisk gjennomgang av allemannsretten og forklarer på en litt annen måte.

Allemannsretten kommer inn under Friluftsloven.

Miljøagentene har mange fine, aktuelle og relevante aktiviteter i naturen.

«Norsk Friluftsliv» og Miljødirektoratet har et undervisningsopplegg om allemannsretten for 1. – 10 trinn. Her finner dere også oppgaver og tips til aktiviteter. Det ligger på Salaby og er gratis for alle.

Friluftsrådenes Landsforbund har lagd et hefte om Høsting. I heftet finner dere tips om alt som kan høstes, hvordan man kan tilberede det og leker/aktiviteter man kan gjøre. Her er kapitlet om bær. Skoleskogen har en praktisk oppgave om villbringebær og hvordan man lager syltetøy.

Denne artikkelen har tips om hva som kan høstes (fra august til oktober) og hva man kan lage av det.
Soppkontrollen gir gode råd for sopp-plukking for nybegynnere.

Norges sopp- og nyttevekstforbund har en flott og oversiktlig informasjon om alle sopper.

NRK gir tips om plukking og behandling av sopp.

Hvis dere finner einer så kan de tørkes og brukes som krydder i maten.

Uke 38

Naturmateriale.

Bruk av naturmateriale er en viktig del av kunst- og håndverkstradisjoner i Norge. Da vi oppdaget plasten og alle dens positive egenskaper overtok den for mye av naturmaterialet. I dag ser vi at det ikke bare var positivt. I tillegg har vi blitt mer bevisste på egenskapene til naturmaterialene. Det er godt for menneskene og naturen.