Uke 37

Allemannsretten og høsting

Alle barn og unge skal lære om allemannsretten, men også om pliktene som følger med. Hva med å ta elevene med ut og vise hva det betyr i praksis?

Lær om allemannsretten og -pliktene

Allemannsretten er lovfestet gjennom friluftsloven. Du finner en utfyllende veileder om temaet hos Miljødirektoratet, der hovedpunktene også er samlet i en brosjyre.

Hans Erik Lerkelund hos Norsk Friluftsliv forteller også om allemannsretten og aktualiteten av den i NaturviterPODDEN.

 

Verktøy til bruk i undervisningen

 

Lær elevene om høsting av sopp, bær og nyttevekster

 

Til slutt, hva med å lære elevene Haakon Lie sitt vakre dikt om sporløs ferdsel?

Bryt ikkje gjerde, men lat att grind
Tenn ikkje eld i tørrvær og vind
Bryt ikkje kvister, skjer ikkje bark
Sleng ikkje avfall i skog og mark
Skad ikkje såflekker, planter og bar
Og fuglar og reir i buskar og snar
Bryt ikkje villmarkas ro og fred
Rydd og sløkk der du slo deg ned
Ferdast i skogen med vake sinn
Freden og venleiken der er din
– Haakon Lie

Uke 38

Bruk naturmaterialene

Det å lage ting av materialer man finner i naturen er bærekraftig, og også en viktig del av gamle kunst- og håndverkstradisjoner.