UkasUteUndervisningsUtfordring

Publisert – Sist oppdatert 15.02.2021

Til alle dere som tar elevene/ barna med ut og har aktiviteter med dem, og til alle dere som vil bli flinkere til det! Ved å delta i UkasUteUndervisningsUtfordring får dere konkrete tips til hva dere kan gjøre ute, og muligheten til å vinne 1000 kr.

Torsdag kl. 19.00 legges neste ukes utfordring ut i et innlegg på Facebooksiden.  Det opprettes også et arrangement med samme navn. Utfordringen er ikke helt tilfeldig. Den vil stort sett ha noe med det som er temaet i årshjulet for uteskole samme uken. Det kan være avvik hvis det har skjedd, eller skal skje noe annet som er aktuelt for uteundervisning. Det trekkes en vinner blant de som legger inn bilder av uteaktiviteten enten i innlegget eller aller hest i diskusjonen i arrangementet. Her kan dere få inspirasjon ved å se hva andre skoler/ barnehager har gjort. Trekningen sendes live i begynnelsen av den påfølgende uken.

Utfordringene og vinnerne legges fortløpende inn i denne artikkelen.

Lykke til med et spennende UteUndervisnings semester!

Uke 7.

Kunst av/i/med snø og is.

Uke 6.

Utforske vannets egenskaper.

Vinner:

Uke 5

Samiske tradisjoner

Vinner: Anette Vetvik 5c Oserød skole Postboks 250 3163 Nøtterøy.

Ekstra trekning av boken «Uteskole i praksis» ; Gro Wollebæk Bøleråsen skole

Uke 4.

Vinteraktiviteter

Vinner: Berit Stormoen  mellomtrinnet Osen oppvekstsenter 2450 Rena

Uke 3

Samarbeid

Vinner: 5D, Kari Anne Sund, Slattum skole,

Uke 2.

Mål noe i naturen.

Vinner:

5B på Oserød skole, Nøtterøy  Kristine Havre.

Flere nyheter

Gi alle lærere muligheten til å bli trygge på uteskole

Naturen kan brukes som læringsarena for flere ting enn friluftslivferdigheter.
Forfatter: Gunhild B. Størseth
Først publisert som debattinnlegg i Utdanningsnytt.no

Kunst av/i/med snø og is.

Snø og is er fantastiske materialer til å lage kunstverk. I tillegg er det gratis og i perioder lett tilgjengelig.

TeachOUT – appen som får elevene ut.

Det er lett å tenke at digitale ferdigheter er en motsetning til å bruke naturen som læringsarena. Her er et verktøy som kombinerer disse to.