Seminar på Norsk skogmuseum: Naturen som læringsarena

Publisert – Sist oppdatert 15.06.2022

31. august kan du bli med på seminar på Norsk skogmuseum i Elverum, i regi av Norsk Friluftsliv og 4 av de store friluftslivsorganisasjonene.

Når: Onsdag 31.august 2022 kl. 09.00 – 16.00
Hvor: Norsk Skogmuseum (Solørvegen 151,  2407
Elverum)

Påmelding: Deltager.no

Når teoritungt fagstoff flyttes ut i den virkelige verden, får elevene lære med alle sansene. Slik gir naturen som læringsarena en unik mulighet for dybdelæring i praksis. 

31. august arrangerer Norsk Friluftsliv et seminar i samarbeid med 4 av de store friluftslivsorganisasjonene med fokus på naturen som læringsarena. Seminaret vil gi lærere og annet personale i skolen verktøy som fremmer elevenes skaperglede, engasjement og utforskertrang.

I 2018 kom Miljødirektoratet ut med Handlingsplanen for friluftsliv. Regjeringen ønsket at så mange som mulig skulle utøve friluftsliv jevnlig gjennom økt bruk av naturen som læringsarena og aktivitetsområde. Utdanningsdirektoratet kom med revidert utgave av Kunnskapsløftet i 2020 og med den bedre tilrettelegging for dybdelæring og elevmedvirkning. Norsk friluftsliv ser naturen som læringsarena som et verktøy som imøtekommer regjeringens ønske om et kunnskapsløft, økt livskvalitet og helse for alle elever i norsk skole.

Alle skoler i Innlandet er velkommen til en dag hvor dere får verktøy og inspirasjon til å drive dybdelæring gjennom aktive læringsmetoder i uteklasserommet. Kom på seminar på eventyrlige Norsk skogmuseum!

Målgruppen er ansatte i skolen som ser nytten av aktive læringsmetoder for å gi elevene økt livskvalitet, helse og tilrettelegging for dybdelæring.

  1. Lærere som ønsker verktøy og tips til aktiv læring i natur.
  2. Annet personale ved skoler som ønsker verktøy for å bruke naturen som aktivitetsområde.

Seminarets teoretiske del tar for seg dybdelæring med naturen som læringsarena og suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO. Sikkerhet og uteskole vil bli presentert av DNT. Teoridelen avsluttes av Forum for natur og friluftsliv som viser hvilke friluftslivorganisasjoner som finnes i fylkeskommunen.

Den praktiske delen av kurset består av 5 sesjoner fordelt på to økter ute. Her har Norsk Friluftsliv, DNT, NJFF, Norges Orienteringsforbund, Det norske Skogselskap og Skogkurs laget sesjoner til inspirasjon og kompetanseheving. Det vil være mulig å melde seg på to sesjoner pr. deltager

Illustrasjonsbilder

Sesjoner

Turmat fra hele verden v/Norsk Friluftsliv

Å bruke naturen som inkluderings- og læringsarena i skolen har mange positive sider. Når elever lager mat sammen ute, oppstår det verdifull samhandling og som regel et godt fellesskap, og sentrale kompetansemål i læreplanen blir ivaretatt. Og det som ved første øyekast kan se ut som en ren «Mat og helse-økt», viser seg å romme både norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Tverrfaglighet på sitt beste, altså

Aktive læringsmetoder og bålprat v/DNT

På denne økta får dere flere eksempler på morsomme aktiviteter som både får opp pulsen og utfordrer hjernen. Aktivitetene kan brukes på alle trinn i alle fag. I tillegg tar vi oss tid til en liten prat rundt bålet der vi deler erfaringer, gleder og utfordringer. Vi håper å kunne gi litt påfyll av kunnskap og motivasjon til å bruke naturen som læringsarena. Det blir servert varm drikke ved bålet.

Vanlige arter i norsk fauna v/Norges jeger og fisker forbund

Vårt mål er at elevene skal bli kjent med vanlige arter i norsk fauna. Vi starter med en teoretisk del og beveger oss deretter til en praktisk del hvor vi utfordrer elevene til å bruke sine egne sanser gjennom artsregistrering i skolens nærområde. Den beste måten å lære om naturen er å oppleve den tett på seg. Elevenes møter med artene de registrerer kan vekke en interesse og en nysgjerrighet som er verdifull å ha med seg videre. Kunnskap om artene bidrar til økt naturforståelse og er grunnlag for videre diskusjon rundt en bærekraftig forvaltning. Artsregistreringen kan med fordel tilpasses både klassetrinn og terrenget rundt skolen.

Nærskogens verdi v/Skogselskap og Skogkurs

Målet er at kursdeltaker skal ha en større kunnskap om skogens verdier, og reise hjem med en plan for undervisning tilpasset eget trinn og egen nærskog. I skogen kan elevene bli kjent med skogens verdier ved å kartlegge biologisk mangfold, lokalt friluftsliv, og trærnes verdi som råvare. Gjennom kunstprosjekter og/eller oppgaver der elevene øver på å ta sansene i bruk, og kritisk tenking, kan de få en ny innfallsvinkel. Etterarbeidet er vel så viktig, og vi vil komme med forslag til hvordan resultatene fra skogen kan brukes videre i fag som naturfag, samfunnsfag, matematikk, kroppsøving og kunst og håndverk, samt bærekraftig utvikling.

Fart med kart v/Norges Orienteringsforbund

Bli med på ulike aktiviteter med orienteringskart og andre typer kart. Vi gjennomfører enkle, fartsfylte og morsomme leker som bidrar til kartforståelse. Aktivitetene kan med fordel tilpasses både elevgruppa, fag og terrenget man har til rådighet. Vi tar også en kort titt på nyttige nettressurser og aktuelt materiell. Å kunne bruke kart er en livreddende ferdighet. Kan du orientere deg i skog, til fjells og i bynære områder innehar du grunnleggende kartkompetanse. Det er både nyttig og morsomt!

Flere nyheter

Skoleelever fikk bedre språk når de var tett på naturen

Når deler av norskopplæringa foregår ute i naturen, får elevene utviklet sine språkferdigheter slik at tekstene de skriver både blir mer detaljrike og mer presise.

Turmat fra hele verden – et inkluderingsverktøy

Med Turmat fra hele verden bygger vi bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur. Bestill gratis veiledningshefte her!

Undervisningsopplegg om allemannsretten hos Salaby

Norsk Friluftsliv, Gyldendal og flere friluftsorganisasjoner har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg om allemannsretten. På sidene finner du lærerveiledninger, komplett med kompetansemål, og forslag til opplegg for alt fra enkelttimer til heldagsopplegg og overnattingsturer.