Seminar på Breivoll Gård: Naturen som læringsarena

Publisert

7. juni kan du bli med på seminar på Breivoll Gård i Ås, i regi av Norsk Friluftsliv og seks av de store friluftslivsorganisasjonene.

Når: Tirsdag 7. juni 2022 kl. 09.00 – 16.00
Hvor: Breivoll Gård (Breivollveien 100, 1407 Ås)
Påmelding: Deltager.no

Når teoritungt fagstoff flyttes ut i den virkelige verden, får elevene lære med alle sansene. Slik gir naturen som læringsarena en unik mulighet for dybdelæring i praksis. 

Alle skoler i Oslo og Viken er velkommen til en dag hvor dere får verktøy og inspirasjon til å drive dybdelæring gjennom aktive læringsmetoder i uteklasserommet. Seminaret vil gi lærere og annet personale i skolen verktøy som fremmer elevenes skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Se programmet for dagen her, og les mer om de ulike sesjonene lenger ned i denne artikkelen.

Målgruppen er ansatte i skolen som ser nytten av aktive læringsmetoder for å gi elevene økt livskvalitet, helse og tilrettelegging for dybdelæring.

  1. Lærere som ønsker verktøy og tips til aktiv læring i natur.
  2. Annet personale ved skoler som ønsker verktøy for å bruke naturen som aktivitetsområde.

Seminarets teoretiske del tar for seg dybdelæring med naturen som læringsarena og suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO. FRIGO vil vise hvordan de samarbeider med skoler og hvilke tilbud de har. Sikkerhet og uteskole vil bli presentert av DNT. Teoridelen avsluttes av Forum for natur og friluftsliv som viser hvilke friluftslivorganisasjoner som finnes i fylkeskommunen.

Den praktiske delen av kurset består av 6 sesjoner ute fordelt på to økter. Her har Norsk Friluftsliv, DNT, NJFF, Norges Orienteringsforbund, Oslofjordens Friluftsråd, Det norske Skogselskap og Skogkurs laget sesjoner til inspirasjon og kompetanseheving. Det vil være mulig å melde seg på to sesjoner pr. deltager.

VERKTØY OG INSPIRASJON: Målgruppen for seminaret er ansatte i skolen som ser nytten av aktive læringsmetoder for å gi elevene økt livskvalitet, helse og tilrettelegging for dybdelæring.

Sesjoner

Turmat fra hele verden v/Norsk Friluftsliv

Å bruke naturen som inkluderings- og læringsarena i skolen har mange positive sider. Når elever lager mat sammen ute, oppstår det verdifull samhandling og som regel et godt fellesskap, og sentrale kompetansemål i læreplanen blir ivaretatt. Og det som ved første øyekast kan se ut som en ren «Mat og helse-økt», viser seg å romme både norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Tverrfaglighet på sitt beste, altså!

Aktive læringsmetoder og bålprat v/DNT

På denne økta får dere flere eksempler på morsomme aktiviteter som både får opp pulsen og utfordrer hjernen. Aktivitetene kan brukes på alle trinn i alle fag. I tillegg tar vi oss tid til en liten prat rundt bålet der vi deler erfaringer, gleder og utfordringer. Vi håper å kunne gi litt påfyll av kunnskap og motivasjon til å bruke naturen som læringsarena.  Det blir servert varm drikke ved bålet.

Vanlige arter i norsk fauna v/Norges jeger og fisker forbund

Vårt mål er at elevene skal bli kjent med vanlige arter i norsk fauna. Vi starter med en teoretisk del og beveger oss deretter til en praktisk del hvor vi utfordrer elevene til å bruke sine egne sanser gjennom artsregistrering i skolens nærområde. Den beste måten å lære om naturen er å oppleve den tett på seg. Elevenes møter med artene de registrerer kan vekke en interesse og en nysgjerrighet som er verdifull å ha med seg videre. Kunnskap om artene bidrar til økt naturforståelse og er grunnlag for videre diskusjon rundt en bærekraftig forvaltning. Artsregistreringen kan med fordel tilpasses både klassetrinn og terrenget rundt skolen.

Nærskogens verdi v/Skogselskap og Skogkurs

Målet er at kursdeltaker skal ha en større kunnskap om skogens verdier, og reise hjem med en plan for undervisning tilpasset eget trinn og egen nærskog. I skogen kan elevene bli kjent med skogens verdier ved å kartlegge biologisk mangfold, lokalt friluftsliv, og trærnes verdi som råvare. Gjennom kunstprosjekter og/eller oppgaver der elevene øver på å ta sansene i bruk, og kritisk tenking, kan de få en ny innfallsvinkel. Etterarbeidet er vel så viktig, og vi vil komme med forslag til hvordan resultatene fra skogen kan brukes videre i fag som naturfag, samfunnsfag, matematikk, kroppsøving og kunst og håndverk, samt bærekraftig utvikling.

Fart med kart v/Norges Orienteringsforbund

Bli med på ulike aktiviteter med orienteringskart og andre typer kart. Vi gjennomfører enkle, fartsfylte og morsomme leker som bidrar til kartforståelse. Aktivitetene kan med fordel tilpasses både elevgruppa, fag og terrenget man har til rådighet. Vi tar også en kort titt på nyttige nettressurser og aktuelt materiell. Å kunne bruke kart er en livreddende ferdighet. Kan du orientere deg i skog, til fjells og i bynære områder innehar du grunnleggende kartkompetanse. Det er både nyttig og morsomt!

Aktive læringsmetoder i norsk og matematikk v/Oslofjordens Friluftsråd

På denne sesjonen vil vi vise hvordan man kan flytte norsk og matematikkundervisningen ut av klasserommet. Deltagerne får erfare hvordan man bruker aktive læringsmetoder til å berike undervisningen. Tanken er at man ser denne uteøkten i sammenheng med forberedelse og etterarbeid av temaer som skjer i det tradisjonelle klasserommet. Ved å flytte undervisningen ut legger man til rette for at elevene lærer med hele seg. Deltagerne får se hvordan samspillet mellom lek, læring og naturopplevelser legger til rette for dypere læring.

Flere nyheter

Skoleelever fikk bedre språk når de var tett på naturen

Når deler av norskopplæringa foregår ute i naturen, får elevene utviklet sine språkferdigheter slik at tekstene de skriver både blir mer detaljrike og mer presise.

Turmat fra hele verden – et inkluderingsverktøy

Med Turmat fra hele verden bygger vi bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur. Bestill gratis veiledningshefte her!

Undervisningsopplegg om allemannsretten hos Salaby

Norsk Friluftsliv, Gyldendal og flere friluftsorganisasjoner har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg om allemannsretten. På sidene finner du lærerveiledninger, komplett med kompetansemål, og forslag til opplegg for alt fra enkelttimer til heldagsopplegg og overnattingsturer.