Utstyr og materiell

Her har vi samlet forskjellige organisasjoner og aktører som har undervisningsopplegg på nett eller materiell man kan ha bruk for i uteskolen.

Aktiviteskassen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, ansvaret for videre drift og kvalitetssikring av deres idé- og ressursbank, bedre kjent som aktivitetsbanken. Denne aktivitetsbanken inneholdt aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget

FALtastisk

Nettside om fysisk aktiv læring (FAL) med aktivitetsbase på omlag 80 læringsaktivitetar og artiklar om fal. Denne nettsida er under utvikling av SEFAL ved HVL i samarbeid med Røreprosjektet i Viken.

ASKbasen

Inneholder om lag 150 opplegg/ideer til fysisk aktiv læring i skolen. Undervisningsoppleggene er utviklet av og for lærere og er i tillegg kvalitetssikret av lærere med lang erfaring innen fysisk aktiv læring.

Norges Orienteringsforbunds O-skole

Norges Orienteringsforbund har samlet all aktuell informasjon for skolene på en egne side, o-skolen.no. Her finner dere beskrivelser av aktiviteter knyttet opp mot læreplanens kompetansemål, materielltips og opplæringsvideoer.

Skoleorientering.no

Norges Orienteringsforbund har laget nettsiden Skoleorientering.no for å gjøre det enkelt å bruke kart i undervisningen. Velg riktig fylke og kommune for å finne kart over din skole. Her finner du kontaktinfo til klubben som har laget kartert og man kan tegne egne løyper. Etter man er ferdig med å lage løypen kan disse skrives ut eller lagres. Man finner også aktivitetstips man kan bruke i undervisningen.

Lær med Skogen

Er du lærer i grunnskolen? Bruk nettsidene til å lære mer om skogen, - og finn tips til skogen som læringsarena 1.-10. trinn

NJFFs Fisketips

Norges jeger- og fiskerforbund har på denne siden samlet generelle fiske tips for ulike årstider, aldre og funksjonsnivå.

Undervisningsopplegg for opplæring i sykkel og trafikk.

Trygg trafikk, Syklistforeningen, NAF og Norges Cykleforbund har sammen laget et undervisningsopplegg for 4. - 7. trinn. Lærere kan bruke dette via innlogging i FEIDE. Her finner dere også informasjon til foresatte.

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. De oppfordrer både til å fange fisken selv og til å tilberede maten ute. På nettsiden finner dere mange oppskrifter som blant annet kommer inn gjennom en årlig oppskriftskonkurranse.

Skoven i skolen

er Danmarks svar på Friluftsliv i skolen. På deres nettside er det mange gode tips om aktiviteter. De har også et årshjul for uteskole. I midten av det er det en lottoknapp som det kan være spennende å prøve. Flere av aktivitetene har også arbeids-/ oppgaveark som kan lastes ned.

BUA - utlåns-sentral

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for oss å låne utstyr til sport og friluftsliv. Dere kan informere om dette til elevene. Noen steder har de også gode ordninger for at skolene kan låne en del utstyr til aktivitetsdager. På hjemmesiden deres kan dere lett finne nærmeste BUA og hvilket utstyr de har til låns.

Spireserien

Spireserien er utforskende lærebøker i alle fag som ligger gratis på nett. Nå har de også lagd en egen samling av spennende uteaktiviteter. Her er mange gode og spennende tips for læreren og elevene.

Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsråd har undervisningsideer som er koblet mot aktuelle kompetansemål for hele grunnskolen (1-10 trinn) og VG 1. Heftene er delt inn i 7 emner, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, Norsk, Matematikk og Samfunnsfag. Oppleggene kan kopieres direkte eller brukes som inspirasjon. I tillegg har de heftet: «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter», et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst.

Friluftsrådenes Landsforbund Læring i Friluft

Læring i friluft er Friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Her kan man ut fra alderstrinn og fagområde finne undervisningstips med forankring i kompetansemål. Tanken er at elevene blir mer fysisk aktive, har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Norges padleforbunds hefte med råd og tips til kajakk- og kanopadlere

Heftet er utgitt i regi av (NPF) Norges Padleforbund. Heftet er like aktuelt i dag og kan bidra til en enda bedre padleopplevelse ved at man har grunnleggende kunnskap om sikkerhet og padling.

Norges speiderforbunds speiderbase

Speideren er en aktivitet der barn og unge lærer respekt for naturen gjennom kunnskap og praktiske aktiviteter. De har også en flott opplæring av unge ledere. Det må dere utnytte, hvis dere har noen av dem i klassen. Speiderbasen er speidernes egen aktivitets- og kunnskapsbase på nett. Her finner dere merker, tips til aktiviteter og fagstoff som kan brukes når dere planlegger uteaktiviteter.

4H Oppdragsbank

Oppdragsbanken er fylt med praktiske aktiviteter som gjennomføres i forbindelse med et 4H-prosjekt. Fargene gul, grønn, blå, lilla og rød på hvert bilde viser hvor vanskelig og tidkrevende et oppdrag er. Et 4H-prosjekt består av flere oppdrag, og man kan velge opptil 15 oppdrag hvert prosjektår. Bruk filteret under for å finne oppdragene som passer deg, eller foreslå nye oppdrag som kan legges til på siden. Oppdragsbanken består av innsendte forslag fra barn, unge og voksne og oppdateres jevnlig.

Naturfagsenteret

naturfag.no har som mål å vere ein viktig ressursstad for lærarar i naturfag og å skape interesse og entusiasme for metodisk fornying, blant anna gjennom meir aktivitetsbasert undervisning med vekt på læring. Dette er nettstaden som naturfaglærarar berre må innom minst ein gong i veka!

Forskerfrø

forskerfrø.no er Naturfagsenterets nettsted for barnehagelærere, andre ansatte i barnehagen og barnehagelærerutdannere. Her finner dere mange gode naturfagsaktiviteter som kan brukes i barnehagene og på de laveste trinnene på skolen.

Miljølære

Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder. Observasjonene deles og kan sammenlignes.

Utematematikk med matematikksenteret.

Matematikksenteret er et nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. De har tips om hvordan elevene kan bli mer motivert for å lære matematikk gjennom varierte oppgavetyper, konkurranser og praktiske oppgaver. Vi velger her å linke direkte til en samling med matematikkoppgaver som kan bruker i uteundervisningen.

Salten Friluftsråd

Idéhefte innen bær(e)kraft for barnehager og barnetrinn.

I dette heftet finner dere mange gode tips om hvordan man kan bruke bær til å lære mer om bærekraft.

Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden er en spennende og strukturert metode dere kan bruke med elevene for å lære forskning. Den består av 6 trinn. Trinn 1: Dette lurer vi på Trinn 2: Hvorfor er det slik? Trinn 3: Legg en plan Trinn 4: Hent opplysninger Trinn 5: Dette har vi funnet ut Trinn 6: Fortell til andre

Aktivitetsbanken

I aktivitetsbanken har Norsk Orientering, Skiforeningen og Norges Golfforbund samlet en rekke aktiviteter og øvelser man kan gjøre ute. Her er det beskrivelser og videoer som man kan bruke til inspirasjon.

Elvekanalen Passion for Ocean

Passion for Ocean bidrar til et rent og sunt hav. Vårt mål er å inspirere og motivere oss vanlige folk til handling, og næringslivet til å ta valg for havets beste. Opplevelsesbasert kunnskapsformidling og engasjerende aktiviteter står i fokus når vi inviterer folk med inn i havets store eventyr. I serien «Passion for Ocean på tur» reiser vi langs Norges kyst sammen med nysgjerrigper og programleder «Deigen», som sammen med oss utforsker det norske folks “passion for ocean”.

Ressursforalle.no

Nokre dagar flyttar me skuledagen ut. Framleis er det faga som står på timeplanen, men i staden for ark og Ipad er det kanskje kvistar, steinar og andre ting me brukar i undervisninga. Her finn du meir om kva me gjer og kva det er lurt å ha med seg når det er uteskule.