Digitale undervisningsressurser

Under digitale undervisningsressurser finner du ressursbanker som kan brukes i planlegging av uteskole.

Norges Orienteringsforbunds O-skole

Norges Orienteringsforbund har samlet all aktuell informasjon for skolene på en egne side, o-skolen.no. Her finner dere beskrivelser av aktiviteter knyttet opp mot læreplanens kompetansemål, materielltips og opplæringsvideoer.

Skoleorientering.no

Norges Orienteringsforbund har laget nettsiden Skoleorientering.no for å gjøre det enkelt å bruke kart i undervisningen. Velg riktig fylke og kommune for å finne kart over din skole. Her finner du kontaktinfo til klubben som har laget kartert og man kan tegne egne løyper. Etter man er ferdig med å lage løypen kan disse skrives ut eller lagres. Man finner også aktivitetstips man kan bruke i undervisningen.

Lær med Skogen

Er du lærer i grunnskolen? Bruk nettsidene til å lære mer om skogen, - og finn tips til skogen som læringsarena 1.-10. trinn

Norges speiderforbunds speiderbase

Speideren er en aktivitet der barn og unge lærer respekt for naturen gjennom kunnskap og praktiske aktiviteter. De har også en flott opplæring av unge ledere. Det må dere utnytte, hvis dere har noen av dem i klassen. Speiderbasen er speidernes egen aktivitets- og kunnskapsbase på nett. Her finner dere merker, tips til aktiviteter og fagstoff som kan brukes når dere planlegger uteaktiviteter.

4H Oppdragsbank

Oppdragsbanken er fylt med praktiske aktiviteter som gjennomføres i forbindelse med et 4H-prosjekt. Fargene gul, grønn, blå, lilla og rød på hvert bilde viser hvor vanskelig og tidkrevende et oppdrag er. Et 4H-prosjekt består av flere oppdrag, og man kan velge opptil 15 oppdrag hvert prosjektår. Bruk filteret under for å finne oppdragene som passer deg, eller foreslå nye oppdrag som kan legges til på siden. Oppdragsbanken består av innsendte forslag fra barn, unge og voksne og oppdateres jevnlig.

Aktivitetsbanken

I aktivitetsbanken har Norsk Orientering, Skiforeningen og Norges Golfforbund samlet en rekke aktiviteter og øvelser man kan gjøre ute. Her er det beskrivelser og videoer som man kan bruke til inspirasjon.

Turbotips-filmene med tips til uteaktivitet

Enten du er lærer, forelder eller leder for aktiviteter i Barnas Turlag, håper vi tipsene i disse åtte Turbo-tipsfilmene kan bidra til læring og naturglede blant barna

Aktiviteskassen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, ansvaret for videre drift og kvalitetssikring av deres idé- og ressursbank, bedre kjent som aktivitetsbanken. Denne aktivitetsbanken inneholdt aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget

FALtastisk

Nettside om fysisk aktiv læring (FAL) med aktivitetsbase på omlag 80 læringsaktivitetar og artiklar om fal. Denne nettsida er under utvikling av SEFAL ved HVL i samarbeid med Røreprosjektet i Viken.

ASKbasen

Inneholder om lag 150 opplegg/ideer til fysisk aktiv læring i skolen. Undervisningsoppleggene er utviklet av og for lærere og er i tillegg kvalitetssikret av lærere med lang erfaring innen fysisk aktiv læring.

NJFFs Fisketips

Norges jeger- og fiskerforbund har på denne siden samlet generelle fiske tips for ulike årstider, aldre og funksjonsnivå.

Emmelins friluftstips

Friluftstips fra Emmelin presentert med video. Til bruk i hjemme, på skolen og i barnehage.

Undervisningsopplegg for opplæring i sykkel og trafikk.

Trygg trafikk, Syklistforeningen, NAF og Norges Cykleforbund har sammen laget et undervisningsopplegg for 4. - 7. trinn. Lærere kan bruke dette via innlogging i FEIDE. Her finner dere også informasjon til foresatte.

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. De oppfordrer både til å fange fisken selv og til å tilberede maten ute. På nettsiden finner dere mange oppskrifter som blant annet kommer inn gjennom en årlig oppskriftskonkurranse.

Skoven i skolen

er Danmarks svar på Friluftsliv i skolen. På deres nettside er det mange gode tips om aktiviteter. De har også et årshjul for uteskole. I midten av det er det en lottoknapp som det kan være spennende å prøve. Flere av aktivitetene har også arbeids-/ oppgaveark som kan lastes ned.

BUA - utlåns-sentral

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for oss å låne utstyr til sport og friluftsliv. Dere kan informere om dette til elevene. Noen steder har de også gode ordninger for at skolene kan låne en del utstyr til aktivitetsdager. På hjemmesiden deres kan dere lett finne nærmeste BUA og hvilket utstyr de har til låns.

Full Fræs - Salten Friluftsråd

Oppgavene i Full Fræs setter friluftslivsferdighetene på prøve, samtidig er de lekne, gjennomføres på kort tid og er lette å forstå. I mappa finner dere forslag til oppgaver som kan brukes i undervisning, lek og konkurranser. Fokus i Full Fræs er å ha det gøy, leke og utfordre hverandre i uhøytidelige konkurranser. Det er derfor viktig at alle som deltar har fokus nettopp på det. Alle Full Fræsarrangementene er sutrefrie og skal gjennomføres med så lave skuldre som mulig. Alle oppgavene er lagt opp for lag på 4 - 7 personer. Lik fordeling av gutter og jenter på hvert lag anbefales.

Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsråd har undervisningsideer som er koblet mot aktuelle kompetansemål for hele grunnskolen (1-10 trinn) og VG 1. Heftene er delt inn i 7 emner, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, Norsk, Matematikk og Samfunnsfag. Oppleggene kan kopieres direkte eller brukes som inspirasjon. I tillegg har de heftet: «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter», et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst.

Friluftsrådenes Landsforbund Læring i Friluft

Læring i friluft er Friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Her kan man ut fra alderstrinn og fagområde finne undervisningstips med forankring i kompetansemål. Tanken er at elevene blir mer fysisk aktive, har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Norges padleforbunds hefte med råd og tips til kajakk- og kanopadlere

Heftet er utgitt i regi av (NPF) Norges Padleforbund. Heftet er like aktuelt i dag og kan bidra til en enda bedre padleopplevelse ved at man har grunnleggende kunnskap om sikkerhet og padling.

Uterommet – naturen som læringsarena

Her finner du uteaktiviteter som er lette å gjennomføre i skolens nærmiljø og kobla til læreplanen. Hvert opplegg starter ute, har et etterarbeid som binder sammen teori og praksis, krever lite utstyr og kan gjennomføres på 60 minutter

Forskerfrø

forskerfrø.no er Naturfagsenterets nettsted for barnehagelærere, andre ansatte i barnehagen og barnehagelærerutdannere. Her finner dere mange gode naturfagsaktiviteter som kan brukes i barnehagene og på de laveste trinnene på skolen.

Miljølære

Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder. Observasjonene deles og kan sammenlignes.

Utematematikk med matematikksenteret.

Matematikksenteret er et nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. De har tips om hvordan elevene kan bli mer motivert for å lære matematikk gjennom varierte oppgavetyper, konkurranser og praktiske oppgaver. Vi velger her å linke direkte til en samling med matematikkoppgaver som kan bruker i uteundervisningen.