Utstyr og materiell

Her har vi samlet forskjellige organisasjoner og aktører som har undervisningsopplegg på nett eller materiell man kan ha bruk for i uteskolen. 1. TeachOUT 2. Fiskesprell 3. Norsk Orientering 4. Skoven i skolen 5. BUA 6. Spire serien 7. LHL undervisningsopplegg i førstehjelp 8. Friluftsrådenes Landsforbund hefter 9. Skoleskogen 10. DNT's skolehytter. 11. Jeger og fisk's fisketips 12. Speiderbasen 13. Naturfagssenteret 14. Forskerfrø 15. Miljølære 16. Sykkeldyktig.no 17. Nysgjerrigper metoden

TeachOUT appen som gjør at elevene kan lære ute

TeachOUT er en blanding av PokemonGo, Kahoot og usynligO. Det er gratis å laste ned appen og bruke spillene som ligger inne. Den kan brukes av friluftsorganisasjoner eller ansatte i skolen. Du kan "legge" ut poster i skolens nærområde. Når eleven kommer til posten får de opp spørsmål som må svares på for å få poeng. Du kan etter kort opplæring lage spørsmål og løyper selv. Les skrivet for å lære mer om dette.

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. De oppfordrer både til å fange fisken selv og til å tilberede maten ute. På nettsiden finner dere mange oppskrifter som blant annet kommer inn gjennom en årlig oppskriftskonkurranse.

Orientering

Norges Orienteringsforbund har samlet all aktuell informasjon for skolene på en egne side, o-skolen.no. Her finner dere beskrivelser av aktiviteter knyttet opp mot læreplanens kompetansemål, materielltips og opplæringsvideoer. På skoleorientering.no finner dere skolegårdskart og andre orienteringskart som fritt kan benyttes i undervisningen. https://skoleorientering.no/

Skoven i skolen

er Danmarks svar på Friluftsliv i skolen. På deres nettside er det mange gode tips om aktiviteter. De har også et årshjul for uteskole. I midten av det er det en lottoknapp som det kan være spennende å prøve. Flere av aktivitetene har også arbeids-/ oppgaveark som kan lastes ned.

BUA - utlåns-sentral

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for oss å låne utstyr til sport og friluftsliv. Dere kan informere om dette til elevene. Noen steder har de også gode ordninger for at skolene kan låne en del utstyr til aktivitetsdager. På hjemmesiden deres kan dere lett finne nærmeste BUA og hvilket utstyr de har til låns.

Spireserien

Spireserien er utforskende lærebøker i alle fag som ligger gratis på nett. Nå har de også lagd en egen samling av spennende uteaktiviteter. Her er mange gode og spennende tips for læreren og elevene.

Undervisningsopplegg for førstehjelp

LHL har sammen med lærere og helsepersonell utviklet et undervisningsopplegg i førstehjelp. Hensikten er at du som lærer skal kunne undervise elevene dine i livreddende førstehjelp. Forskning viser at barn og ungdom både vil og kan redde liv! Undervisningsopplegget ligger åpent tilgjengelig på en digital plattform, og er direkte knyttet opp mot utkastet til kompetansemålene i Fagfornyelsen. Det krever ingen forhåndskunnskap om førstehjelp for å benytte seg av undervisningsopplegget. All informasjon om hva lærere og elever bør kunne om førstehjelp ligger på nettsiden det er linket til her..

Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsråd har undervisningsideer som er koblet mot aktuelle kompetansemål for hele grunnskolen (1-10 trinn) og VG 1. Heftene er delt inn i 7 emner, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, Norsk, Matematikk og Samfunnsfag. Oppleggene kan kopieres direkte eller brukes som inspirasjon. I tillegg har de heftet: «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter», et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst.

Skoleskogen

Skoleskogen er undervisningsprogrammet "Lære med skogen" sin portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er interessert i tverrfaglig undervisning i skoleskogen. Her finner du oversikt over Lære med skogen sitt utvalg av læremidler, kurstilbud og lokalt kontaktnett. På skoleskogen kan du hente fram en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i skoleskogen. Oppleggene er delt inn i Skogveven, Energiveven, Treveven og Uteskoleveven. De har også en årlig konkurranse for 5. trinn som heter Skoglekene.

DNT's skolehytter

Ta med deg elevene på hyttetur! DNT har mange hytter som egner seg godt for skoleklasser både på barneskolen og ungdomsskolen. Flere av dem er spesielt tilrettelagt både praktisk og pedagogisk. Høsten 2018 vedtok regjeringen å lovfeste retten til leirskole, og Trine Skei Grande uttalte blant annet at "Et leirskoleopphold er viktig for mestringsopplevelser, for å skape selvstendige unger og for å få sosial kompetanse. Det å fikse å være på overnattingstur med jevnaldrende, er en viktig ferdighet." Som lærer står man fritt til å velge betjent eller selvbetjent leirskole, så her er det mye å velge mellom både blant de tradisjonelle leirskolene og DNTs ulike hytter - både betjente og ubetjente. DNT bistår gjerne både med planlegging og gjennomføring, så ta kontakt med din lokale medlemsforening hvis du tenker at dette kunne være aktuelt for deg og dine elever.

Fisketips

Norges jeger- og fiskerforbund sin avdeling UNG har en side der vi får svar på alt det unge bør kunne om fisking. Hvor har man lov til å fiske, hvordan får man fisk i ferskvann og saltvann, hva gjør man med fisken man har fått og mye mer.

Norges speiderforbunds speiderbase

Speideren er en aktivitet der barn og unge lærer respekt for naturen gjennom kunnskap og praktiske aktiviteter. De har også en flott opplæring av unge ledere. Det må dere utnytte, hvis dere har noen av dem i klassen. Speiderbasen er speidernes egen aktivitets- og kunnskapsbase på nett. Her finner dere merker, tips til aktiviteter og fagstoff som kan brukes når dere planlegger uteaktiviteter.

Naturfagsenteret

naturfag.no har som mål å vere ein viktig ressursstad for lærarar i naturfag og å skape interesse og entusiasme for metodisk fornying, blant anna gjennom meir aktivitetsbasert undervisning med vekt på læring. Dette er nettstaden som naturfaglærarar berre må innom minst ein gong i veka!

Forskerfrø

forskerfrø.no er Naturfagsenterets nettsted for barnehagelærere, andre ansatte i barnehagen og barnehagelærerutdannere. Her finner dere mange gode naturfagsaktiviteter som kan brukes i barnehagene og på de laveste trinnene på skolen.

Miljølære

Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder. Observasjonene deles og kan sammenlignes.

Undervisningsopplegg for opplæring i sykkel og trafikk.

Trygg trafikk, Syklistforeningen, NAF og Norges Cykleforbund har sammen laget et undervisningsopplegg for 4. - 7. trinn. Lærere kan bruke dette via innlogging i FEIDE. Her finner dere også informasjon til foresatte.

Inspirasjonsplakat om alt det gode vi kan høste av naturen

Norsk friluftsliv har utarbeidet en flott, gratis inspirasjonsplakat om alt det gode vi kan høste av naturen. Plakaten egner seg godt for elever i grunnskole, og passer ypperlig til å ha i klasserommet, som en påminnelse om alle de mange mulighetene allemansretten gir oss.

Utematematikk med matematikksenteret.

Matematikksenteret er et nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. De har tips om hvordan elevene kan bli mer motivert for å lære matematikk gjennom varierte oppgavetyper, konkurranser og praktiske oppgaver. Vi velger her å linke direkte til en samling med matematikkoppgaver som kan bruker i uteundervisningen.

Salten Friluftsråd

Idéhefte innen bær(e)kraft for barnehager og barnetrinn.

I dette heftet finner dere mange gode tips om hvordan man kan bruke bær til å lære mer om bærekraft.

Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden er en spennende og strukturert metode dere kan bruke med elevene for å lære forskning. Den består av 6 trinn. Trinn 1: Dette lurer vi på Trinn 2: Hvorfor er det slik? Trinn 3: Legg en plan Trinn 4: Hent opplysninger Trinn 5: Dette har vi funnet ut Trinn 6: Fortell til andre