Kurs og opplæring

DNT har digitale kurs

DNT har lagt ut et par kurs som kan tas digitalt. Dette kan du gjøre hvor som helst, når som helst og med hvem som helst. Lær deg kart og kompass eller ta matkurs på primus.

Nettkurs i orientering

Norsk Orientering har laget et introduksjonskurs i kart og kompass som ligger på nett. Dette er et kurs dere kan få elevene til å ta, men det kan være lurt at dere har gjennomgått det selv før dere bruker det. På nettsiden ligger det også en lærerveiledning.

Naturen som læringsarena i alle fag

Norsk Friluftsliv har i samarbeid med lokale friluftslivaktører arrangert kurset "Naturen som læringsarena i alle fag" flere plasser i 2019. Innholdet har variert noe alt ettersom hvilke lokale aktører vi har fått med, men de har hatt samme mal. Det har vært noen foredrag om effekten av uteskole/ aktiv læring og sikkerhet og et par praktiske økter. De praktiske øktene har vært opplæring i TeachOUT, matlaging på bål og primus, orientering, læring gjennom lek og aktive læringsmetoder. Kurset som skulle vært på Hamar 24.april ble avlyst. Her skulle vi hatt med nye spennende aktører. Vi arrangerer to kurs på Breivoll gård i Ås kommune. Ett 23. juni https://www.deltager.no/naturen_som_laeringsarena_i_trad_med_fagfornyelsen_23062020 og ett 25. juni. https://www.deltager.no/naturen_som_laeringsarena_i_trad_med_fagfornyelsen_25062020