Friluftsaktører

Det er mange som gjerne vil bidra til at friluftslivundervisningen i skolen blir god. Her er noen av dem.

O-skolen

Norges Orienteringsforbund tilbyr praktisk kurs i orientering og kartforståelse for ansatte i skolen– i tråd med læreplanmålene! Vi kommer til din skole og gjennomfører enkle aktiviteter i skolegården.

Livredning-Padling

Kompetanse gjør vannaktiviteter både morsomme og tryggere. Et kurs øker i stor grad evnen til å forebygge og håndtere et eventuelt uhell. Fra 2021 tilbyr vi Våttkort Livredning ute. Målet er å gi opplæring til padleledere, lærere og andre som skal ha med store og små deltakere ut i skjærgården. Innholdet og aktivitetene foregår i hovedsak utendørs.

DNT I SKOLEN

DNT ønsker å stimulere til mer og bedre uteundervisning og uteaktivitet, og retter seg hovedsakelig mot skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehager.

Prosjektet Friluftsglede i Skiforeningen

Friluftsglede er et pedagogisk tilrettelagt friluftstilbud for skoleklasser med høy andel elever med minoritetsbakgrunn i regi av Skiforeningen. De har som mål å inspirere flest mulig barn til å komme seg ut, oppleve naturen og være fysisk aktive ute. Skiforeningens friluftsgledetilbud er med på å gjøre barn (og voksne) kjent med mulighetene som ligger i nærheten av der de bor, og som kan brukes helt gratis.

FRIGO

Frigo ble startet i 1995 og forkortelsen betyr Friluftssentret i Gamle Oslo. Det er et kommunalt drevet friluftssenter og er underlagt Bydel Gamle Oslo (BGO), Oslo kommune. Hovedsakelig er det sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom som er i fokus. FRIGO står for utlån av utstyr, organiserer fritidsgrupper, tilrettelegger for skoleturer og ferieturer. Alt FRIGO gjør er gratis for brukerne og skolen.

Norsk Leirskole Forening

Alle elever skal få et fullverdig leirskoleopphold. Noe som betyr at opphold ved bemannet leirskole er på 4 døgn, en full skoleuke i et nytt miljø og med naturen som læringsarena. tilbudet skal være gratis for elevene. Leirskole legger til rette for naturopplevelse, læring og glede. Med andre ord - en opplevelse for livet!

Oslo Kajakklubbs sommerleir

På Oslo kajakklubbs sommerleir kan barna få lære å padle ulike typer kajakk inkludert Flattvann, Hav, Surfski, SUP-brett, Kajakkpolo. Barna lærer i I tillegg om livredning, sikkerthet og sjøvettsregler og trygg ferdsel på sjøen og mye annet som er godt å kunne når man ferdes på eller ved sjøen. Bli med og opplev en hel uke med gleder på vann og på land.

Skogselskapets skoleskogdag

En skoleskogdag er en dag hvor viktigheten av skogen blir satt i fokus. Dette skal være en dag hvor elevene får en variert, praktisk og utforskende dag. Formålet med en skoleskogdag er at elevene skal bli kjent med sammenhenger, argumenter og få kompetanse til å ta bærekraftige valg i fremtiden. Skoleskogdagen kan gjennomføres både ute og inne.

Friluftsskolen

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen skal normalt være åpen for alle og med lav deltakeravgift.

Norsk skogmuseums Naturskole

Norsk skogmuseum tilbyr et av landets beste museumsopplegg, med dyktige pedagoger og relevante temaer innen natur- og kulturhistorie. Vi garanterer et skolebesøk spekket med opplevelser og læring i flotte omgivelser inne som ute. Takket være gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark får alle elever på 5. trinn i gamle Hedmark fylke tilbud om gratis transport og inngang på Norsk skogmuseum på utvalgte temaopplegg gjennom året.

Besøkssenter knyttet til Norges nasjonalparker

Et besøkssenter gir informasjon om og tilrettelegger for aktiviteter basert på naturen eller kulturarven. Sentrene formidler nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller et tema, gir besøkende forståelse for vern og inspirerer til besøk av natur og kulturminner. På hjemmesidene kan dere finne undervisningsopplegg og kontaktinformasjon for å avtale besøk.

Jeger- og fiskerforeninger

På hjemmesiden til Norges jeger- og fiskerforbund kan dere finne råd og tips om jakt og fiske. Her er det også en oversikt over lokallagene. Enkelte lokal-lag har samarbeid med og tilbud til skolene. Noen låner/ leier ut båter og fiskeutstyr og andre kommer og holder kurs for elevene. Finn din lokale forening og ta kontakt.

Hamar Naturskole

Hamar Naturskole formidler kunnskap om naturen og dens sammenhenger i den hensikt å gi elever i grunnskolen, og ansatte i skole og barnehage innsikt, respekt, engasjement og kunnskaper om natur, miljø, friluftsliv og kulturminner. Naturskolen jobber med klasser lokalt (Hamar), regionalt (Innlandet fylke) og nasjonalt. Hovedfokus er formidling av kunnskaper gjennom opplevelser og aktiviteter i naturen.

Oslo kommunes Markaskolen

Tilbudet tilpasses årstidene og skjer i all hovedsak ute i all slags vær. Som et ressurssenter for friluftsliv og realfag, fokuserer vi på utforskende læringsmetoder med praktisk tilnærming til skolefagene. Vi fremmer gode friluftsopplevelser og mestring, og gir elevene en annerledes skoledag som er både spennende og lærerik. Tilbudet er gratis for grunnskolen i Oslo og lærere fra Markaskolen gjennomfører dagen i sin helhet.

Oslo kommunes Sjøskolen

Sjøskolen på Hovedøya

Oslo Sjøskole holder til på Hovedøya. Skolen har som primæroppgave å undervise 9. trinn i Sjøvett og Livberging i åpent vann. På hjemmesiden finner dere forarbeid og undervisningsopplegg.