Friluftsaktører

Det er mange som gjerne vil bidra til at friluftslivundervisningen i skolen blir god. Her er noen av dem. 1. Besøkssenter 2. Skogselskapet 3. Jeger- og fiskerforeninger 4. Hamar Naturskole 5. Markaskolen 6. Friluftsglede (Skiforeningen) 7. Sjøskolen 8. Besøkssenter våtmark

Besøkssenter - nasjonalpark, - våtmark, - rovdyr, - villrein og - verdensarv

Et besøkssenter gir informasjon om og tilrettelegger for aktiviteter basert på naturen eller kulturarven. Sentrene formidler nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller et tema, gir besøkende forståelse for vern og inspirerer til besøk av natur og kulturminner. Mange av senterne har gratis utstillinger. På hjemmesidene kan dere finne undervisningsopplegg og kontaktinformasjon for å avtale besøk.

Skogselskapets skoleskogdag

En skoleskogdag er en dag hvor viktigheten av skogen blir satt i fokus. Dette skal være en dag hvor elevene får en variert, praktisk og utforskende dag. Formålet med en skoleskogdag er at elevene skal bli kjent med sammenhenger, argumenter og få kompetanse til å ta bærekraftige valg i fremtiden. Skoleskogdagen kan gjennomføres både ute og inne. Dere kan selv lage en skoleskogdag, eller dere kan kontakte ditt lokale Skogselskap om å komme med opplegg. Skogselskapet har også skolekonkurranser.

Jeger- og fiskerforeninger

På hjemmesiden til Norges jeger- og fiskerforbund kan dere finne råd og tips om jakt og fiske. Her er det også en oversikt over lokallagene. Enkelte lokal-lag har samarbeid med og tilbud til skolene. Noen låner/ leier ut båter og fiskeutstyr og andre kommer og holder kurs for elevene. Finn din lokale forening og ta kontakt.

Hamar Naturskole

Hamar Naturskole formidler kunnskap om naturen og dens sammenhenger i den hensikt å gi elever i grunnskolen, og ansatte i skole og barnehage innsikt, respekt, engasjement og kunnskaper om natur, miljø, friluftsliv og kulturminner. Hamar Naturskole eies av Hamar kommune og har ingen egne elever, men betjener klasser i skoler med praktiske opplegg i naturen (ca 15.000 elever og lærere hvert år). Naturskolen jobber med klasser lokalt (Hamar), regionalt (Innlandet fylke) og nasjonalt. Hovedfokus er formidling av kunnskaper gjennom opplevelser og aktiviteter i naturen. Kontaktinfo: post@naturskolen.no

Markaskolen

Helt fra starten i august 2010 har Markaskolen tatt med elever i Osloskolen ut på ulike turer i Sørkedalen. Ca. 4500 elever og lærere besøker oss gjennom året. Tilbudet tilpasses årstidene og skjer i all hovedsak ute i all slags vær. Som et ressurssenter for friluftsliv og realfag, fokuserer vi på utforskende læringsmetoder med praktisk tilnærming til skolefagene. Vi fremmer gode friluftsopplevelser og mestring, og gir elevene en annerledes skoledag som er både spennende og lærerik. Tilbudet er gratis for grunnskolen i Oslo og lærere fra Markaskolen gjennomfører dagen i sin helhet. Lærerne som følger klassen får derfor en unik mulighet til å observere og bygge relasjoner til elevene. Ta gjerne en titt på vår hjemmeside for å lese mer om de forskjellige undervisningstilbudene og se bilder tatt gjennom hele året.

Prosjektet Friluftsglede i Skiforeningen

Friluftsglede er et pedagogisk tilrettelagt friluftstilbud for skoleklasser med høy andel elever med minoritetsbakgrunn i regi av Skiforeningen. De har som mål å inspirere flest mulig barn til å komme seg ut, oppleve naturen og være fysisk aktive ute. Skiforeningens friluftsgledetilbud er med på å gjøre barn (og voksne) kjent med mulighetene som ligger i nærheten av der de bor, og som kan brukes helt gratis. Skiforeningen lærer barn grunnleggende ferdigheter som å bruke kniv, lage bål og bålregler, å orientere seg i ukjent område og hvordan man best kler på seg for ulikt vær. De blir også kjent med Markas dyr og planter. Det er viktig å kombinere fysisk aktivitet og lek med læring om norsk natur og bruk av alle sanser. Alt dette bidrar til å gi dem nødvendig trygghet og fremmer lysten til å komme seg ut – også på egen hånd.

Sjøskolen

Sjøskolen på Hovedøya

Oslo Sjøskole holder til på Hovedøya. Skolen har som primæroppgave å undervise 9. trinn i Sjøvett og Livberging i åpent vann. På hjemmesiden finner dere forarbeid og undervisningsopplegg. Alle Osloskolene kan besøke vårt øvrige tilbud: Naturstien på Hovedøya Akvariet, og Livet Fjæra Krabbefiske Roing Seiling

Besøkssenter våtmark Oslo

Besøkssenter våtmark Oslo består av seks sentre. Her jobber det dyktige fagfolk som gjerne formidler sin kunnskap om områdene for elever. Se nærmere på informasjonen for å finne ut hvor de holder til, hvilke opplegg de kan tilby og hvordan dere kan få kontakt.