Ressurser

På denne siden har vi samlet mange gode ressurser for deg som vil bruke naturen som læringsarena. Vi har delt dem i tre kategorier.

Friluftsaktører

Friluftsaktører er personer/ organisasjoner som enten kan komme til skolene for å ha opplegg som kan gjennomføres ute, eller som dere kan komme på besøk til for å lære mer om naturen.

Utstyr og materiell

Utstyr og materiell inneholder tips om utstyr og verktøy dere kan bruke i uteundervisningen, men også nettressurser dere kan bruke for å finne innhold til timene.

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring viser til kortere eller lengre kurs som ansatte i skolen kan ta for å få kunnskap om og inspirasjon til uteskole.

Besøkssenter våtmark

Informasjon om Besøkssenter våtmark Oslo