Om prosjektet

Friluftsliv i skolen er et prosjekt som finansieres av Klima- og Miljødepartementet. Norsk Friluftsliv ønsker å legge til rette for at skoler bruker naturen som et utvidet klasserom for helsebringende aktivitet, dypere læring og sosial samhandling.

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 18 norske friluftslivsorganisasjoner, har lenge jobbet for at friluftsliv skal bli en større del av barns skolehverdag.

Fra 2018 har vi i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet for å styrke dette arbeidet.

Prosjektet Friluftsliv i skolen er opprettet for å nå et av hovedmålene i regjeringens handlingsplan for friluftsliv, nettopp for at «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Vi mener at ved å bruke naturen som læringsarena kan norske skoler aktivt jobbe med overordnet del og de ulike fagplanene i Kunnskapsløftet 2020.

Ved å bruke naturen som et utvidet klasserom i undervisningen legger man til rette for dypere læring, utvikling av sosiale ferdigheter, aktivitet som styrker fysisk og mental helse.

Derfor jobber Norsk Friluftsliv for at alle elever skal få oppleve felleskap, trivsel og mestring ute i naturens klasserom.

 

Ta kontakt

Stein Yngve Andersen

Prosjektleder for Friluftsliv i skolen

Telefon: 922 41 265
E-post: stein.yngve.andersen@norskfriluftsliv.no