Om prosjektet

Friluftsliv i skolen er et prosjekt som finansieres av Klima- og Miljødepartementet. Prosjektet skal bidra til å nå målet fra handlingsplanen for friluftsliv som sier at : «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Prosjektet ligger under Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for de 18 store friluftslivorganisasjonene.

Vi håper at denne nettsiden kan gi dere informasjon, motivasjon og inspirasjon til å fortsette med å ta elevene ut eller komme igang med det.

Ta kontakt

Stein Yngve Andersen

Prosjektleder for Friluftsliv i skolen

Telefon: 922 41 265
E-post: stein.yngve.andersen@norskfriluftsliv.no