Om/Kontakt

Friluftsliv i skolen er et prosjekt som finansieres av Klima- og Miljødepartementet. Prosjektet skal bidra til å nå målet fra handlingsplanen for friluftsliv som sier at : «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge». Vi håper at denne nettsiden kan gi dere informasjon, motivasjon og inspirasjon til å fortsette med å ta elevene ut eller komme igang med det.

Prosjektet ligger under Norsk Friluftsliv som er en paraplyorganisasjon for 17 frliluftslivorganisasjoner. I tillegg har de mange gode samarbeidspartnere. Vi har derfor muligheten til å være et bindeledd mellom dem og skolene.

Ta kontakt

Gunhild B. Størseth

Prosjektleder for Friluftsliv i skolen

E-post: gunhild@norskfriluftsliv.no