Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter