Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon