Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk