Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske og gjennomføre grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader

Fordelen med å gjøre disse aktivitetene utendørs er at ulendt terreng gjør at man bruker mange flere forskjellige muskler. Forskning har også vist at barn er mer aktive i naturen, enn de er innendørs eller på tilrettelagte uteområder. I naturen er det også mye elevene kan hoppe over, krype rundt, balansere på og klatre i.

 

Kjøre trillebår

To og to går sammen. Den ene går ned på alle fire, mens den andre løfter opp beinene til denne. Man bruker armene til å gå fremover.

 

Hermegåsa i skogen

Alle elevene stiller på en rekke. Den som står foran leder gruppa og beveger seg på forskjellige måter som de andre må herme etter. Bytt på hvem som leder gruppen slik at alle får prøvd å være foran.

 

Tampen brenner

La to og to elever jobbe sammen. De velger en ting som skal være en skatt. Det kan for eksempel være en ertepose. Den ene gjemmer denne i skogen, mens den andre holder for øynene. Når den andre starter med å lete, kan den bli veiledet med at den første sier varmere eller kaldere.

 

Kreps og krabbe

Bruk et åpent område. Del området i to med et tau. Marker også hva som er bakre del av hvert av områdene. Del eleven i to grupper (kreps og krabber) som står på hver sin del av området. Læreren står i midten og sier «krrr…» mens elevene nærmer seg midtstreken fra hvert sitt område. Til slutt sier læreren enten «krrrabbe» eller «krrreps». Hvis det sies «kreps», så skal krepsene fange krabbene før de har løpt tilbake til bakre del av sitt område. De som blir fanget blir kreps i neste omgang. Hvis det sies «krabbe» blir det motsatt.

 

Stiv heks

Marker et avgrenset leksområde i skogen. En elev er heks, de andre skal tas. Hvis heksen tar på en elev, så blir denne forstenet. Den står med beina ut slik at en annen elev kan krype mellom beina. hvis en klarer det, så er eleven ikke lenger forstenet. Hvis man er mange, så kan man ha to hekser. Bytt ofte på hvem som er heks slik at ingen går lei.