Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt

Oppsøk religiøse steder

Elevene husker fagstoffet bedre hvis dere oppsøker steder tilknyttet religionene dere snakker om. Har dere kirker, moskeer, templer, synagoger eller humanistiske samlingsplasser i nærmiljøet bør dere besøke disse. Hvis dere skal snakke om naturreligioner passer det best i naturen.