Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske og beskrive generelle eigenskapar ved partal og oddetal