Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider

Terreng-boccia

Det er mer spennende å spille boccia i skogen enn på et flatt sted. Del elevene i et partall grupper. To og to grupper går sammen og spiller mot hverandre. De har en liten (hvit) kule. Den kalles målkule og lagene bytter på hvem som skal kaste den. Hvert lag har 3-4 fargede kuler hver. Når målkulen er kastet så skal lagene kaste sine kuler fra samme sted. Det er om å komme nærmest målkulen. Velg nye plasser som man kaster målkulen fra, slik at det blir nye utfordringer. Her får man også øvd på måling.

 

Frisbeegolf

Noen steder er man så heldige å ha frisbeegolfkurver i nærheten av skolen. Hvis man ikke har det så kan man lage sine egne løyper i skogen ved å bestemme hvilke trær og steiner man skal gå rundt og bruke rokkeringer til hvor de skal lande. Dette kan man spille individuelt ved at man teller hvor mange kast man bruker eller man kan ha det som en stafett der det går på tid. Poenget i begge måtene er at det er frisbeegolfen som skal bevege seg og lande i rokkeringene. Det vil si at man kaster frisbeegolfen og går dit den lander for å kaste den videre.

 

Følg tauet

Heng opp et tau rundt trær og busker, over steiner og røtter i skogen. La to og to elever jobbe sammen. Den ene har bind for øynene, mens den andre skal lede denne gjennom løypa ved å forteller om hindringene.

 

Stubben

Finn en stubbe og la elevene ta utfordringen om hvor mange som kan stå på stubben samtidig i ett minutt.

 

Ekorn-sisten

Denne leken passer godt i skogen (gjerne med fine klatretrær). Marker noen trær som er fri-trær. Alle elevene er ekorn unntatt en som er hauk. Hvis huken får tatt ett ekorn så blir denne den nye hauken. Hvis et ekorn holder på et fri-tre og sier «mitt tre», kan det ikke bli tatt. Det kan bare være ett ekorn på hvert fri-tre. Hvis det allerede står et ekorn der, så er det det nye ekornet som får plassen. Man kan gjøre det vanskeligere for ekornene, ved å ha færre fri-trær eller si at man må klatre opp i treet for å være fri.