Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Tilegne seg ord og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig barnelitteratur og barnekultur