Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle instruksjoner og bruke noen høflighetsuttrykk

Blindebukk- versjonen til speideren kan brukes på norsk først og så kan man se om man får det til på engelsk. Det kan være lurt å lage en enkel løype først, for eksempel runde to markører som er satt ut på et flatt område. La to elever jobbe sammen. Den ene eleven får bind for øynene og den andre skal forklare/ instruere den andre ved å si gå til høyre, venstre rett frem, snu.