Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon

Spill ut handlingen utendørs

Vær skuespiller selv, eller la elevene spille de religiøse fortellingene. Mange av disse handler om noe som skjer utendørs. Da passer det best å bruke ekte kulisser. Når elevene bruker flere sanser så husker de dette bedre.