Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata

Skattejakt.

På vei til uteområdet får elevene beskjed om å ta med seg 4 ting på veien.

Når de kommer frem, blir de satt i grupper.

Hver gruppe skal velge ut 8 ting av alle de hadde med.

Samtalen rundt valg av disse tingene blir enda mer interessant og faglig neste gang dere gjør denne oppgaven.

Gruppene samles, og du forteller hva første skatten skal være.

Hver gruppe kommer frem med en ting hver.

Dere finner ut hva som vinner.

Denne skatten er nå brukt opp.

Du forteller så hva neste skatt skal være.

Hver gruppe kommer frem med en ting hver.

Dere finner ut hva som vinner.

Denne skatten er nå brukt opp.

Slik holder dere på til alle skattene er brukt opp.

Hva skattene skal være kan variere etter alder på elevene og etter hvilket tema dere har. Neste gang dere har oppgaven har dere andre skatter.

 

Her er 10 forslag til skatter (slik at du kommer på 30 til):

  1. Hvem har den minste tingen?
  2. Hvem har en ting som har firkant-/ kvadratform?
  3. Hvem har den tingen som vi kan kaste lengst/ høyest?
  4. Hvem har den tyngste tingen?
  5. Hvem har den tingen som har flest farger?
  6. Hvem har den tingen som har det lengste navnet?
  7. Hvem har den lengste tingen?
  8. Hvem har den ting det er lagd flest sanger om?
  9. Hvem har den tingen som har størst areal?
  10. Hvem har den tingen som du kan fortelle mest om på engelsk?