Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Lytte til, lese og samtale om innhold i enkle tekster, inkludert billedbøker

Sitt gjerne ute når dere leser og samtaler. Noen syntes det er lettere å finne lyttestilling ute og når man skal samtale kan man snakke litt høyere uten å forstyrre de andre. Hvis tekstene man bruker er eventyr eller andre fortellinger så lærer elevene mye ved å lage teater. Lag enkle (og tilpassede) replikker.