Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger

Hente ord.  Lag lapper med ord/gloser som elevene skal lære norsk- engelsk. Nummerer dem og legg dem ut på et område slik at elevene må bevege seg et stykke for å lese dem. Hver elev får en mappe/ ark der de skal skrive glosene. Mappene og skrivesakene skal ligge i startområde. De skal så gå ut for å lese ordet og huske dem og skrivemåten til de er tilbake i målområdet for å skrive dem ned. Det er viktigere å skrive dem riktig, enn å gjøre det fort. Hvis noen er tidlig ferdig så kan man gi dem nye oppgaver som å skrive en setning eller en forklaring til hvert ord. Det er viktig at de som bruker langer tid ikke skal stresses.

Hente ord – stafett. Bruk gjerne ordene elevene lærte i forrige aktivitet. Del dem i to, slik at man får en bunke med norske ord og en med engelske. Legg disse på to forskjellige plasser et stykke fra elevene. Del elevene inn i lag. En fra hvert lag løper og henter et norsk ord. De løper tilbake til gruppen sin og blir enige om hva det heter på engelsk. En annen på gruppen løper ut til de engelske ordene for å finne dette ordet. Når den er tilbake til laget, løper en ny elev ut for å hente et nytt norsk ord. Det er om å finne flest par. Når alle ordene er hentet kan lagene lage setninger om ordene de har funnet.