Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø

Listen over aktiviteter her er egentlig uendelig. Naturen er i seg selv et variert bevegelesesmiljø med naturlige hinderløyper.

 

Omvendt gjemsel

Alle elevene, unntatt en sitter sammen i et telt eller lignende. Den siste eleven gjemmer seg i et avgrenset område. Når den er klar, så går de andre ut for å lete etter den. Hvis man finner denne personen så sier man ikke dette høyt, men setter seg sammen med den. Omgangen er ferdig når alle har funnet personen.

 

Nær-gjemsel

En person skal være den som skal lete. Mens den holder for øynene så skal de andre gjemme seg. Den som skal lete, har bare lov til å bevege seg et par meter fra startplassen. Den sier navnene på dem den ser. Når han/hun ikke kan se flere, så sier den «Fritt frem». Den som har gjemt seg nærmest og ikke blitt sett vinner.

 

Dere finner mange flere forslag på aktivitetskassen.no og på minskole.no.