Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster