Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster